Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 6

Skapad 2016-09-02 13:48 i Rindö skola Vaxholm Stad
En grovplanering för år 6.
Grundskola 6 Engelska
I år ska du känna att du "har koll" på engelska. Nu kör vi!

Innehåll

Syftet med arbetet är att ha tillräckliga kunskaper för att förstå och göra dig förstådd på engelska.

Arbetssätt: Vi har engelska på måndagar och fredagar. På måndagar har vi läxarbete. På fredagar arbetar vi med olika temaarbeten för att förbättra muntlig och skriftlig förmåga eller "grottar" in oss i språkets uppbyggnad.

Under hösten kommer vi att fokusera på den muntliga delen, då det nationella provet i engelska för den muntliga förmågan genomförs i slutet av terminen.

Bedömning: I år 6 får man terminsbetyg, vilket innebär att höstens betyg baseras mycket på den muntliga förmågan och vårens betyg på övriga moment, vilka testas då.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: