Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemister är vi allihopa! Intro till kemiämnet i åk 7

Skapad 2016-09-02 13:50 i Svärdsjöskolan Falun
Grundläggande kemi. Säkerhet, hur vi jobbar i kemisalen, enkla laborationer och grunder om kemiska ämnen och dess uppbyggnad.
Grundskola 7 Kemi

Kemi handlar om ämnen. Inte andra skolämnen utan kemiska ämnen, som metaller, socker och vatten till exempel. Det finns många kemiska ämnen runtomkring oss, i köket, badrummet, maten och utomhus. För att förstå hur alla dessa kemiska ämnen fungerar behöver vi lära oss om våra byggstenar, våra atomer och molekyler. Vi ska även lära oss hur man gör laborationer och vilka regler som finns kring säkerhet i kemisalen. 

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 •     att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. 
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Genomgångar utifrån teoritexter där eleven för anteckningar
 • Frågor till teoritexterna
 • Laborationer gruppvis, kopplade till teorigenomgångarna
 • Göra en film där eleven muntligt visar dina kunskaper
 • Eleven gör sitt eget läromaterial
 • Avslutar området med ett skriftligt prov

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Din delaktighet och engagemang på lektionerna
 • Din muntliga anförande i filmen
 • De bilder och texter du skrivit för att beskriva begrepp kring området
 • Ditt resultat på provet i slutet av arbetsområdet


 • Du kommer få feedback på alla uppgifter under arbetsområdets gång. Når du inte dina mål får du en ny möjlighet i nästa uppgift. 
 • Under hela arbetsområdet kommer du att få möjlighet till feedback och tips på vad du behöver göra för att utvecklas

 

4. MÅLDIALOG

 

Eleverna fick ranka vilka undervisningssätt de tyckte bäst om, därefter kom vi tillsammans fram till att:

 •    ha genomgångar inför ett nytt arbetsområde
 •    arbeta i grupp eller i par
 •    bedömning sker i första hand genom prov, i andra hand muntligt för läraren.

Uppgifter

 • Kemiskt experiment: Film

 • Kemiskt experiment: Film

 • Utvärdering av "Kemister är vi allihopa"

 • Utvärdering av område

 • Utvärdering av område

 • Läxförhör (Kemister är vi allihopa)

 • Läxförhör (Kemister är vi allihopa!)

 • Läxförhör (Kemister är vi allihopa!)

Matriser

Ke
Kemister är vi allihopa! Intro till kemiämnet i åk 7

Behöver träna mer på
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även ...///... enkla frågeställningar och planeringar som det ...//... går att arbeta systematiskt utifrån.
...bidra till att formulera...
...formulera... ...efter någon bearbetning...
...formulera...
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ...///... sätt.
.. i huvudsak fungerande..
..ändamålsenligt..
..ändamålsenligt och effektivt..
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har ...///... kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ...///... dessa med ...///... av kemins begrepp, modeller och teorier.
...grundläggande .. ..ge exempel på och beskriva.. ..viss användning..
..goda.. ..förklara och visa på samband.. ..relativt god användning..
..mycket goda.. ..förklara och visa på samband.. ..god använding..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: