Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textsamtal år 3

Skapad 2016-09-02 14:18 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

2. Kursplanemål:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

3. Konkretiserade mål:

 1. ELEVDEL/VH-DEL
 • Du ska utveckla din förmåga att:

 

Läsa texter enskilt och tillsammans med andra samt använda dig av läsfixarna (lässtrategier) för att förstå texten.

Återge viktiga delar av innehållet i texten du läst.

Resonera kring texterna och koppla det lästa till egna erfarenheter.

 

 

 

 

 
Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

4. Bedömning:

ELEVDEL/VH-DEL

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • Kunna använda dig av läsfixarna när vi diskuterar lästa texter
 • återge delar av det lästa
 • föra samtal kring det du har läst och relatera det till egna erfarenheter

 

 

 

5. Undervisning:

 

I arbetet med läsförståelse och textsamtal kommer du i en mindre grupp, tillsammans med läraren få läsa en skönlitterär bok som ni i gruppen sen samtalar om. Vi kommer att använda oss av lässtrategierna "Läsfixarna", som förutspår, ställer frågor till texten, sammanfattar, skapar inre bilder och reder ut oklarheter. Där får du också träna på att bedöma din egen del av samtalet när det gäller att tala, lyssna och använda läsförståelsestrategierna. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: