Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2016-09-02 14:35 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola

Vi vill ge alla ett respektfull bemötande i alla situationer, alla ska känna sig välkomna hos oss.

Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas, utifrån kunskapen att vi har olika sätt att lära och olika sätt att vara.

Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmåga. Vi ser alla barn som individer med olika behov och intressen. Alla barn är unika och vi vill ge dem möjligheten att känna sig omtyckta för dem/de är.

Vi arbetar varje dag för barnen ska bli individer som har respekt för och bemöter sin omgivning med omtanke.
Barnen lär sig dela med sig och uppmuntras att hjälpa varandra.
Vi låter barnen ta ansvar och uppmuntarar dem att ta egna initiativ.
Vi välkomnar mångfald och olikheter och anser att de mötet stärker de demokratiska värderingar som förskolans värdegrund vilar på.

Genom att vi ser barnen som kompetenta individer stärker det deras självständighet och tillit på sin egen förmåga. 

 

Innehåll

Mål

Mål

Skapa en miljö där barnen utmanas och utvecklar en medvetenhet för en långsiktig hållbar miljö, både inom och utomhus.
Att varje barn ska känna att det lustfullt och lärorikt att komma till förskolan är viktigt.
Att barnen ska känna sig trygga med oss pedagoger, de andra barnen på avdelningarna samt förskolans inre och yttre miljö.
Våga ge utryck för sin vilja och identitet samt hitta en tillhörighet i gruppen.

 

Detta gör vi för att nå målen

 

Pedagogerna ger tillfälle till barnen att vara med i drama, teater, boksamtal, sagor och lekar för att få en ökat förståelse för andras situation och känslor.
Vi tar tillvara på alla barns olikheter och ser det som en tillgång att alla är olika.
Vi grundlägger ett synsätt/förhållningsätt som tillåter olikheter/likheter och olika behov.
Genom gemensamma aktiviteter ges barnen möjlighet att komma till  tals och att lyssna på varandra.

Vi ser att målet är nått när

När barnen visar hänsyn, hjälper varandra, tar hand om varandra, delar med sig till varandra, väntar på sin tur och kan göra sin röst hörd.

 

 

 

 

 

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: