Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet Blåklockan och Rödklövern

Skapad 2016-09-02 17:50 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Höstens första mål är att skapa trygghet i barngruppen

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Genom en tydlig struktur så vill vi utmana barnens förmåga att förstå och bli trygg i sin identitet samt barnens förmåga att känna tillit och bli självständig.

Genomförande/HUR:

Denna termin skolas det in nya barn på båda avdelningar. Vi vill att barnen ska känna trygghet i barngruppen och med oss pedagoger så barnen blir tillfreds och harmoniska.

Vi har en detaljplanering där det framgår vad alla pedagoger på avdelningen ska göra varje dag. I detaljplanering framgår det också vilka aktiviteter som ska erbjudas barnen varje dag.

Vi kommer ha skapande aktiviteter måndag-torsdag. Barnen är indelade i smågrupper och är tillsammans med 2 pedagoger. Resten av barnen är utomhus där pedagogerna har planerat aktiviteter för barnen. Varje fredag går vi till skogen.

Varje dag är det samling vid samma tidpunkt och med samma pedagog. Barnen har fasta platser vid måltiderna och fasta sovplatser inne på vilan.

Vi kommer vara på barnens nivå för att kunna möta barnet.

Genom fasta rutiner och en detaljplanering så får vi en tydlig struktur på båda avdelningarna. Detta lägger grunden för en trygg barngrupp.

Vi skriver lärloggar för varje barn där målet "trygghet" är i fokus samt barnets överenskommelse. Genom reflektion varje vecka kan vi pedagoger reflektera kring målet och hur det har inverkat på barnen.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: