Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar - ht16

Skapad 2016-09-03 13:56 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Området handlar om kolets och kolföreningars kemi.
Grundskola 8 Kemi

Varför är det så mycket prat om kol och kolföreningar? Kan det vara bero på att vi själva är gjorda av molekyler som innehåller kol? Och det vi äter och får energi av är kolföreningar. Många av de här ämnena träffar du ofta i vardagslivet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du får lära dig om kolets olika former och om kemiska föreningar som innehåller kolatomer. Vi tänker på ämnenas uppbyggnad, egenskaper och användning. Vi kommer att ha lärarledda presentationer och diskussioner och du får också göra praktiska undersökningar varav en du planerar själv. På egar får du jobba med kemiboken och gärna med material som du hittar i andra källor. 

Vi kommer att jobba med arbetsområdet under vecka 35 - 41. Det blir ett skriftligt prov på torsdag (Apollo och Zeus) / fredag (Hera) vecka 41. I slutet av vecka 42 ska du ha redovisat färdigt de praktiska undersökningar som görs under perioden.

Matriser

Ke
Bedömning av kunskaper på området kol och kolföreningar

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utvecklas i att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kolatomens kretslopp. Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö­ och hälsosynpunkt.
1. Att diskutera miljö- och hälsofrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar. Utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat
Systematiska undersökningar: utvärdering .
7. Förståelse av resultaten
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Utvecklar förmågan att framställa texter och olika estetiska ut­ tryck med naturvetenskapligt innehåll.
Systematiska undersökningar: dokumentation.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl­föreningar genom kemiska reaktioner. Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Aktuella forskningsområden inom kemi, t.ex. nanoteknik.
10. Kunskaper om kol och kolföreningar och användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om kol och kolföreningar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om kol och kolföreningar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kol och kolföreningar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan
Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner. Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan.
11. Förståelse av kemiska samband i naturen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Få möjlighet att ställa frågor om kemiska proces­ser och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, samt hur de påverkar hälsan och miljön. Kolatomens kretslopp.
12. Förståelse av kemiska samband i vardagen och i samhället och av energiomvandlingar och kretslopp
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: