Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tuggummitestet

Skapad 2016-09-03 14:29 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Kemi Matematik

Vilket tuggummi är bäst? Det ska du få ta reda på genom att ställa frågor som vi kan undersöka. Du kommer att få smaka, tugga och undersöka tuggummits egenskaper på olika sätt - vilket tuggummi är egentligen bäst?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att

-genomföra en systematisk undersökning. 
-tolka tabeller och diagram.
-välja lämpliga metoder
-använda naturvetenskapliga och matematiska begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna

-formulera frågor som man kan arbeta systematiskt utifrån. 
-jämföra dina och andras resultat.
- resonera om likheter och skillnader i era resultat och vad de kan bero på.
-ge förslag på hur man skulle kunna förbättra undersökningen. 
-dokumentera din undersökning med text, bild, tabeller och diagram. 
-ha kunskaper om och kunna använda dig av naturvetenskapliga och matematiska begrepp ( t ex systematisk undersökning, tabell, stapel- stolp- cirkeldiagram, x-axel, y-axel, koordinatsystem)
-avläsa och tolka olika diagram. 
-konstruera stapel och stolpdiagram. 

Vi kommer under arbetets gång att arbeta med följande verktyg för att bedöma vår insats i förhållande till de mål vi ska nå:

- Stödmallar för själv-, kamrat- och lärarledd återkoppling. 

- Olika former av Exit tickets - kort utvärdering/fråga/påstående om hur säker du känner dig/har förstått olika moment i undervisningen. 

Utvärdering och självvärdering i elevernas digitala lärloggar i Unikum. 

- Gemensamma samtal och diskussioner för att synliggöra lärande. 

- Kamratbedömning för att synliggöra sitt eget och sina kamraters lärande. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
 • Ke  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få planera, genomföra och utvärdera ett tuggummitest tillsammans med några klasskompisar. Du kommer att få dokumentera din undersökning med text, bild, tabeller och diagram, både analogt och digitalt. Du kommer att få redovisa din undersökning för klasskamraterna och jämföra era resultat. 

Du kommer även att få göra enskilda uppgifter där du visar om du kan ställa frågor som går att arbeta systematiskt utifrån och där du visar hur du tolkar olika diagram. 

Vi kommer att jobba med olika begreppslekar för att du ska få träna på att använda begreppen som hör till arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: