Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i svenska "Skriva" åk 4-6 Växjö Montessoriskola

Skapad 2016-09-03 14:31 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 – 6
...

Innehåll

1Vad ska vi lära oss? Hur?

Vad?
Under läsåret kommer vi att träna förmåga att skriv olika sorters texter i läxan och i skolan. Vi kommer att läsa varandras texter, få tips och idéer av varandra, ge respons och bearbeta texterna.

Hur?
Läsa exempeltexter för att få inspiration
Planera skrivandet med tankekarta eller stödord.
Skriver utkast
Förbättrar
Kamratrespons
Förbättrar
Respons av lärare
Bearbeta och renskriv
Publicera

 

2 Vad kommer bedömas?

När vi skriver har vi olika tips och regler för att den eller de du skriver till ska förstå din text och lockas att läsa den.
Förmågor vi bedömer:

Att skriva:

gestaltande och beskrivande
en handling som fångar läsaren
och berätta i en tidsform eller välja att växla tidsform
varierat
med tydlig struktur (stycken, ej hoppa i handlingen) 
med skiljetecken och rätt stavning

Ta och ge respons:
Ge enkla omdömen på egna och andras texter.
Bearbeta dina texter med hjälp av respons.


Godtagbar nivå

God nivå

Mycket god nivå

 

   

3 Långsiktigt mål - syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

4 Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

5 Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Uppgifter

 • Den viktigaste dagen i mitt liv

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: