Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2016-09-03 20:17 i Hertingsskolan Falkenberg
Träning av grovmotoriska grundformer samt enkla lekar och deras regler.
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Träning av grovmotoriska grundformer samt enkla lekar och deras regler.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att, bland annat, röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedömma elevernas förmåga att:

 • röra sig på olika sätt, i olika miljöer och till musik.
 • vistas med hänsyn i naturen.orientera sig i närmiljön med hjälp av enkla kartor och skisser.
 • visa hänsyn och säkerhet vid lekar, spel och vistelser i olika miljöer.
 • samarbeta med andra.

Vi kommer att bedömma eleverna genom samtal och observation.

Se matris nedan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att leka på olika sätt och i olika miljöer och samtala om olika upplevelser, allemansrätten, regler och säkerhet. För att ta del av undervisningens innehåll - se nedan:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Rörelse
T ex grovmotoriska grundformer, lekar, dans, redskap, simning.
Tränar på enkla rörelser - gå, hoppa, springa, åla, krypa, balansera och klättra.
Genomför enkla rörelser - gå, hoppa, springa, åla, krypa, balansera och klättra.
Genomför sammansatta rörelser. T ex indianhopp, kullerbytta, höjdhopp, dans.
Har förmåga att genomföra svårare sammansatta rörelser. Tex indianhopp, kullerbytta, höjdhopp, dans.
Hälsa och Livsstil
Ord och begrepp kring upplevelse av lek, hälsa, ute- & naturupplevelser.
Bekantar sig med ord och begrepp kring upplevelsen av lek, hälsa, ute- och naturupplevelse.
Tränar på att använda ord och begrepp kring upplevelsen av lek, hälsa, ute- och naturupplevelsen.
Beskriver sina upplevelser kring lek, hälsa, ute- & naturupplevelser.
Reflekterar kring sambandet mellan lek, hälsa, ute- & naturupplevelse och en hälsosam livsstil.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera sig
Tränar på att följa enkla skisser samt orientera sig i närmiljön, inne och ute. T ex träna rumsuppfattning.
Följer med stöd enkla kartor och kan orientera sig i närmiljön. T ex skolgårdskartor.
Följer självständigt enkla kartor och kan orientera sig i närmiljön. T ex skolgårdskartor.
Har mycket god förmåga att ölja kartor och orientera sig i närmiljön. T ex enkla orienteringskartor.
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- & utevistelse.
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: