Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3 lå 2016-2017

Skapad 2016-09-03 22:22 i Spekerödskolan Stenungsund
Förmågor i matematik
Grundskola 3 Matematik
Syftet är att utveckla elevernas grundläggande kunskaper och förmågor i matematik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att samtala om och lösa problem med olika stategier och metoder.
Du ska utveckla din förmåga att använda och analysera begrepp.
Du ska utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 

Innehåll

Vi ska arbeta med positionssystemet.
Vi ska arbeta med addition och subtraktion 0-1000.
Vi ska arbeta multiplikationstabellerna 1-10.
Vi ska arbeta med division.
Vi ska arbeta med de fyra räknesättens egenskaper och samband.
Vi ska arbeta med grundläggande geometriska objekt.
Vi ska träna på rimlighetsbedömning.
Vi ska arbeta med jämförelser och uppskattning av matematiska storheter.
Vi ska träna på olika stategier för problemlösning.
Vi arbetar med klockan, både analogt och digitalt.

Genomförande

Vi samtalar om matte och berättar hur vi kan tänka på olika sätt.
Vi arbetar i vår mattebok.
Vi spelar spel och gör mattelekar för att träna och befästa vår kunskap.
Vi arbetar praktiskt med storheterna längd, volym och vikt.
Vi har utematte där vi tränar att använda kroppen och naturföremål i matten.
Vi ska lära oss "hela" klockan både analogt och digitalt.
Vi tränar på olika skriftliga räknemetoder både mellanled och algoritmer.
Vi ska träna på hur man tydligt berättar och visar hur man tänker vid problemlösning.
Vi ska arbeta både i boken och praktiskt med geometri.

Redovisning

Eleverna visar sina kunskaper genom aktivitet vid genomgångar.
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva i gemensamma och enskilda samtal.
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva vid praktisk matematik.
Eleverna visar sina kunskaper genom olika diagnoser.
Eleverna visar sina kunskaper genom att tydligt kunna visa hur de tänker vid problemuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Bedömningen år 3 ht 2016

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Matematik
Förmågan att samtala om matematik, - lösa problem - delta i samtal och förklara tankegångar.
Eleven kan delta i och lösa elevnära konkreta matematiska problem.
Eleven kan lösa elevnära konkreta matematiska problem och kan berätta om sitt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa matematiska problem och väljer mellan fungerande metoder och uttryckssätt. Eleven berättar om sina tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Matematik
Förmågan att använda och analysera, - begepp - samband mellan begrepp
Eleven känner till några begrepp.
Eleven känner till flera begrepp och kan se samband.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begrepp genom att använda dem vid olika beräkningar.
Matematik
Förmågan att välja och använda lämliga metoder, - lösa rutinuppgifter - göra beräkningar
Eleven kan med hjälp använda de färdigheter som behövs för att lösa uppgifterna.
Eleven närmar sig användbara stategier och börjar automatisera huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att lösa rutinuppgifter och göra beräkningar med naturliga tal.
Matematik
Förmågan att välja och använda lämpliga metoder vid mätningar och jämförelser.
Eleven kan med hjälp göra enkla mätningar och jämförelser.
Eleven kan göra enkla mätningar och jämförelser och använder vanliga måttenheter.
Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av olika måttenheter.
Matematik
Förmågan att känna till olika geometriska objekt och egenskaper hos dessa objekt.
Eleven känner till några geometriska objekt och egenskaper hos dessa objekt.
Eleven känner till flera geometriska objekt och egenskaper hos dessa objekt.
Eleven visar grundläggande kunskaper om geometriska objekt oh deras egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: