Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-09-04 07:11 i Marnässkolan Ludvika
Arbetsområde om forntiden.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vet du att Sverige för länge sedan har varit täckt med tjock is? Hur levde människorna efter det att isen försvann? Hur bodde de och vad hade de för verktyg? Vad åt de och vad hade de för kläder? Vad betydde elden för stenålderns människor? Hur var det att vara barn under stenåldern?

Hur kan vi egentligen veta hur de levde för så länge sedan?

Dessa frågor och många fler kommer vi förhoppningsvis få svar på i detta arbetsområde om forntiden!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • något om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • om istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • hur vi idag kan se spår efter forntiden.
 • vad som menas med tidslinje.
 • begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • om gudar och hjältar i olika myter.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få…

 • vara med och tillverka en tidslinje.
 • titta på film.
 • arbeta i din arbetsbok i SO.
 • läsa faktatexter.
 • diskutera gemensamt med klassen.
 • skriva faktatexter.
 • skriva berättande texter.
 • arbeta praktiskt.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du:

 • kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och språket.
 • i viss utsträckning kan använda en tidslinje.
 • kan berätta något om människans tidiga historia (hur de levde och några viktiga händelser).
 • kan några olika tidsbegrepp.
 • kan berätta delar av några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom:

 • att delta aktivt på lektionerna.
 • att delta aktivt i klassrumsdiskussionerna.
 • olika skriftliga uppgifter.
 • mindre gruppdiskussioner.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Matris forntiden

Målet är uppnått!
På god väg.
På väg.
Spår i naturen och i språket
Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Med viss hjälp av pedagog kan du beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen eller i språkliga uttryck.
Med hjälp av pedagog kan du säga något om hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Levnadsvillkor och viktiga händelser
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser
Med viss hjälp av pedagog kan du beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor eller nämna några viktiga händelser.
Med hjälp av pedagog kan du säga något om människans tidiga historia. Hur de levde eller någon viktig händelse.
Tidslinjer
Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Med viss hjälp av pedagog kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och något tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Med hjälp av pedagog kan du i viss utsträckning använda tidslinjer.
Gudar och hjältar
Du återger delar av några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • SO   3
Du återger delar av några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Du återger en liten del av någon berättelse om gudar och hjältar i olika myter.
Med hjälp av frågor från pedagog återger du någon del av en berättelse om gudar och hjältar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: