Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2016-09-04 10:41 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 2 Musik
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska utveckla din förmåga att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisning/arbetssätt

Följande är olika moment av vad jag bygger en lektion av. Jag strävar efter att varje lektion ska innehålla sång, rörelse och rytm/pulsträning.

 

 • uppvärming: lek med rösten, högt, lågt starkt, svagt – förbereder rösten för sång och lägger grunden till ett korrekt användande av sången som instrument. Lyssna och härma!  Variation av Rytm, klang och dynamik.
 • namnlek: träna puls knä/klapp – försöka hålla en jämn puls. Säga sitt namn i puls – utvecklas och kopplas sedan ihop med noter.
 • pulskänsla och taktindelning: jobba med att få till en jämn puls – taktindelning 4 slag i varje takt. utvecklas till periodkänsla 4+4 takter.
 • lyssna på musik – gestalta med rörelser (tex Vivaldis årtiderna), lyssna och uttrycka tankar och känslor, associera.
 • prata om instrument från olika instrumentgrupper (stråk, Vivaldi) (konsert med t ex skolorkestern, chans att se och höra instrumenten live.)
 • Svensk vistradition: A. Tégner, mfl, vår&sommar, höst&jul
 • Högtidliga sånger: Nationalsången, Adventssånger, Luciasånger
 • vanliga psalmer: Nu tändas tusen juleljus, Den blomstertid
 • Använda olika rytminstrument i musicerande. Jobba med samspel – försöka få till samspel.
 • Musikens symboler: g-klav, basklav, taktstreck, noter, hel, halv, fjärdedel, åttondel, pauser dirigera gruppen i tex starkt/svagt – snabbt/långsamt – jobba med bilder och tecken.
 • gestaltning av sång och berättelse: skriv text t ex på svensklektion och använd den till att gestalta med t ex rörelser, ljud, rytminstrument mm

 

 • Låtprojekt – tillsammans skriva en låt, jobba med text och melodi på lektion. rytm, klang och tonhöjd som byggstenar.

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma hur du:

 •  deltar i sång och rörelse
 •  spelar enkel rytm på instrument samt känner till att musik förmedlar en känsla
 •  kan några musikaliska begrepp(dur/moll) samt musiksymboler (t.ex g-klav)
 •  känner till några instrument
 •  känner till några kända barnvisor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: