Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht åk 6

Skapad 2016-09-04 12:11 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Terminsplanering för höstterminen, engelska åk 6.
Grundskola 6 Engelska

Engelska är ett språk som talas av väldigt många människor ute i världen. Genom att lära dig mer engelska kan du lättare få förståelse för- och kommunicera med människor i andra länder. Du kan berätta om dig själv och ditt liv och du kan också få större kunskap om andras liv. Möjligheten att kunna resa, studera och arbeta på andra platser än i Sverige kommer att öka.

Innehåll

Syfte

Att du får tilltro till din förmåga att använda det engelska språket för att kommunicera i olika sammanhang.

Du kommer att utveckla din förmåga att förstå talad och skriven engelska samt att kunna formulera dig och samspela med andra i tal och skrift. Du ska också utveckla förmågan att kunna anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll

Du kommer att arbeta med det här:

Skrock

Amerikansk engelska och amerikanska företeelser som t ex Halloweén och Thanksgiving

Trafik och färdmedel

Nyheter och film

Sånger

 

 

Kunskapskrav

Vi arbetar mot kunskapskraven i åk 6.

Arbetssätt

vi kommer att arbeta med följande:
- samtal och dialoger, instruktioner, berättande och beskrivande texter
- läsa olika typer av texter 
- lyssna till cd och se på film och program från Ur/sli
- skriva olika typer av texter.
- öka ordförrådet genom att arbeta med glosor och fraser.
- du kommer att jämföra din vardag och ditt liv med barn i olika engelskspråkiga länder.
- du kommer också att arbeta mer med uttryck, grammatik och stavning, dvs. språkets form.
- du kommer att ha läxa regelbundet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå  och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- välja och använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används samt din förmåga att göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: