Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Imperialism och ww1 HT 2016

Skapad 2016-09-04 12:27 i Torpskolan Lerum
Vi startar med Kolonialtiden,Imperialismen och Nationalismen. Där försöker vi hitta kopplingarna som leder fram till WW1. Vi kommer att titta närmare på orsakerna till första världskrigets utbrott. Vi kommer också att gå igenom krigsförloppet i stora drag och se på vilka följder kriget fick för samhället och den enskilda människan.
Grundskola 8 – 9 Historia

Arbetet startar i början av 1800-talet och slutar 1918. Du får följa koloniernas utveckling och se hur imperialismen och nationalismen växer fram. Men även hur rasismen tar fart. 

 Första världskriget brukar kallas det första moderna kriget i historien. Vi repeterar varför första världskriget bröt ut, vilka länder som var inblandade, hur allianser bildades och hur det gick i kriget samt vilka följder kriget fick.

Innehåll

Undervisning

 Arbetet delas upp 2 delar

1. Vi kommer att ha gemensamma föreläsningar där vi startar med imperialismen. Efter genomgång av denna epok skriver du ett brev hem till England där du berättar om hur bra (eller dåligt) detta system är. Du väljer fritt var och vem du är som skriver. Ca en A4 sida handskrivet. Resonemangen är viktiga här. 

2. Inledningen och orsakerna till första världskriget får du genom föreläsningar, film och Digilär. Ni ska sedan skriva ett arbete som får innehålla max 1500 ord. Då ska du svara på det som står under "mål". 

Du får ha en framsida, 1500 ord samt en källförteckning med tillhörande källkritik. 

Tänk även här på resonemangen, du ska kunna se kopplingar mellan olika händelser och vilka följder som blev

Mål

Att känna till och ha kunskap om:
- Hur Imperialismen växte fram och vilka följder den fick
* Orsakerna till första världskriget
* De två stormaktsblocken: Ententen och Centralmakterna
* Krigets förlopp (Östfronten/Västfronten)
* Resultatet/konsekvenserna av första världskriget
* De centrala punkterna i Versaillesfördraget.
* Känna till begrepp som :

nationalism, Imperialism, Kolonialism, Rasism, Förtryck, Boerna, Evolutionslära, Skyttegravar,   

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

-Kunna uttrycka dina kunskaper och åsikter
-Kunna beskriva orsak, händelseförlopp och följder.
-Reflektera och resonera,  se samband och helheter  
-Din förmåga att använda dessa kunskaper för att tolka vår nutid 
-Din förmåga att kritiskt granska källor

 

 

Matriser

Hi
Historia åk 7-9

F
E
D
C
B
A
Här gäller ren faktakunskap
Du har grundläggande kunskaper om orsaken till första världskriget, händelseförloppet, och känner till konsekvenser av kriget.
Du har goda kunskaper om orsaker till första världskriget, händelseförloppet och kan se konsekvenser av kriget.
Du har mycket goda kunskaper om orsaker till första världskriget, händelseförloppet och konsekvenser av kriget.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Källor och källkritik
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: