Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur styrs Sverige?

Skapad 2016-09-04 12:58 i Åre
Grundskola 7 Samhällskunskap

Sverige är en parlamentarisk demokrati och monarki. Parlamentarisk demokrati betyder att all offentlig makt utgår från folket. Ett av kraven i ett demokratiskt samhälle är regelbundna, hemliga, allmänna val med lika rösträtt och vem som helst har rätt att bilda ett politiskt parti, gå på politiska möten, demonstrera. Svenska medborgarna går till vallokalerna den 14 september för att välja vilka personer och partier som ska få representera dem i riksdagen, landstingen och kommunerna. Politik handlar om viktiga frågor som angår oss alla. Politiska inriktningar och politiska partier uppstår inte bara av sig själva. Utan beror på samhällsutvecklingen och de problem som finns i samhället.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Undervisning

Genomgångar, gruppdiskussioner/reflektioner, eget arbete, film

Tidsplan

V.35 - V.38

Bedömning/Examination

 

Skriftligt prov

Torsdag den 22/9

Mål

Efter momentet "Hur styrs Sverige" ska du ha kunskap om demokratins olika nivåer i landet (kommun, landsting, riksdag/regering), samt dess roll/funktion för samhället/invånarna. 

Du ska känna till hur medborgarna kan vara med och påverka samhället.

Du ska känna till landets grundlagar, varför är de viktiga? Vad ger grundlagarna dig rätt att göra?

Du ska ha kunskap om vad som krävs för ett politiskt parti att komma in i Riksdagen, samt vilka politiska partier som finns representerade i Riksdagen (2016).

Du ska förklara skillnaden mellan "Liberalism, Konservatism, Socialism/komunism - hur ska samhället vara enligt dem?

Du ska känna till vad det krävs av ett land för att få kalla sig demokratiskt.

Du ska känna till "statschefens" roll i ett demokratiskt land med monarki.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: