Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2016-09-04 13:08 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Vi i sv/sva arbetar med instruerande texter.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

I ämnet svenska/svenska som andraspråk arbetar vi med instruerande texter och lär oss hur en instruktion är uppbyggd. 

Innehåll

Förmågor

Du tränar på att utveckla din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta tillsammans, i par och självständigt.

Vi tittar på de delar och språkliga drag som är typiska för instruktioner.

Vi övar på att skriva korta och tydliga meningar.                                      

Vi övar oss på att följa instruktioner.                                                          

Vi övar oss på att skriva verb i imperativ.

I slutet av området ska du skriva en egen instruerande text i form av en instruktion.

Bedömning

Du är aktiv på lektionerna - fokuserar på arbetet, skriver ner dina tankar och reflektioner, deltar i diskussioner och medverkar i samtalen.

 

Du ska kunna

 

 • välja passande rubrik
 • organisera innehållet
 • skriva lista som talar om vad som behövs
 • använda rätt tempus (imperativ)
 • visa arbetsgången, i rätt ordning
 • skriva korta, tydliga instruktioner
 • planera och skriva en instruktion på egen hand.

 

 

Uppgifter

 • Instruerande text - skriv en instruktion

 • Instruerande text - skriv en instruktion

 • Instruerande text - skriv en instruktion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: