Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten

Skapad 2016-09-04 13:12 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Ett arbete med läseboken och arbetsboken Diamantjakten av Mats Wänblad.
Grundskola 2 Svenska
Vi får följa eleverna Asta, Bea och Cesar som skickar ut en nalle i världen. Vad de inte vet är att Beas mamma gömt en diamantring i nallen. Vi får i berättelsen följa med på Nalles spännande äventyr och barnens försök att att få tillbaka nallen och mormors diamantring.

Innehåll

Tid

Läsåret 16/17

Arbetssätt

Vi kommer att;
-  arbeta med läseboken Diamantjakten med tillhörande arbetsbok. Varje vecka har vi en läs- och skrivläxa som hör till boken.
-  föra samtal om textinnehållet tillsammans 
-  läsa och svara på frågor
-  arbeta med olika sorters texter som exempelvis faktatext och berättande text
-  träna på att skriva artiklar, tankekartor, brev.
-  öva på några ordklasser, verb, substantiv och adjektiv
-  öva på vokalerna och skilja på hårda och mjuka.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du arbetar på lektionerna, lyssna på när du läser och läsa det du skriver. Under året kommer vi också göra diagnoser för att utvärdera och stämma av.

Uppgifter

 • Frågor till läsläxan kapitel 2: Ödehuset

 • Frågor till läsläxan kapitel 3: Ett överraskande besök

 • Frågor till kapitel 4: Ett hemskt besked.

 • Frågor till läsläxan kapitel 5: Astas dagbok

 • Frågor till läsläxan kapitel 7: Nej, bredsida, sa jag.

 • Frågor till läsläxan kapitel 6: Maj-Björns första resebrev

 • Frågor till läsläxan kapitel 9: Glitteränglar

 • Frågor till läsläxan kapitel 8: Ett nytt jobb

 • Frågor till läsläxan kapitel 14: Dagboken

 • Frågor till läsläxan kapitel 11: Inga elever i lärarrummet

 • Frågor till läsläxan kapitel 12: Bakom spegeln.

 • Frågor till läsläxan kapitel 15: En nalles irrfärder

 • Frågor till läsläxan kapitel 13: Kändisklassen

 • Frågor till läsläxan kapitel 17: Gavinis guld

 • Frågor till läsläxan kapitel 16: Allt försvinner!

 • Frågor till läsläxan kapitel 19: Feber till frukost

 • Frågor till läsläxan kapitel 18: Klockan tickar

 • Frågor till läsläxan kapitel 20: Buenos Aires nästa

 • Frågor till läsläxan kapitel 22: Fördröjning

 • Frågor till läsläxan kapitel 21: Galna ungar

 • Sammanfattning av kapitel 21: Galna ungar

 • Sammanfattning av kapitel 22: Fördröjning

 • Sammanfattning av kapitel 24: Önska mig lycka till!

 • Frågor till läsläxan kapitel 23: Var är nallen?

 • Sammanfattning av kapitel 23: Var är nallen?

 • Frågor till läsläxan kapitel 24: Önska mig lycka till!

 • Frågor till läsläxan kapitel 25: Slut för idag, tack för idag

 • Sammanfattning av kapitel 25: Slut för idag, tack för idag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska år 1-3

Tränar
Åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Läsa och skriva
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa och skriva
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Läsa och skriva
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Läsa och skriva
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Läsa och skriva
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter och sakprosatexter
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Språkbruk
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Läsa och skriva
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Läsa och skriva
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter
Läsa och skriva
samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Tala, lyssna och samtala
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Tala, lyssna och samtala
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Tala. lyssna och samtala
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: