Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hobbies

Skapad 2016-09-04 13:45 i Grycksboskolan Falun
Vi pratar om olika hobbier och vad de heter på engelska. Ordgrupperna kläder, instrument, födelsedag och djur tas upp. Vi lär oss fraser, sånger, rim och ramsor som hör till de ovan nämnda ordgrupperna samt ser på filmen "Bend it like Beckham".
Grundskola 4 Engelska

Vi pratar om olika hobbier och vad de heter på engelska. Ordgrupperna kläder, instrument, födelsedag och djur tas upp. Vi lär oss fraser, sånger, rim och ramsor för att lära oss orden. Vi ser också filmen "Bend it like Beckham".

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Konkretisering av mål

Eleven kan formulera sig muntligt med för eleven välkända meningar och fraser.

Eleven känner igen och kan säga ord som t ex shirt, guitar, cake och elephant.

Eleven läser en engelsk bok och kan på svenska eller engelska kortfattat berätta vad boken handlar om.

Eleven känner igen och deltar i lekar, ramsor och sånger efter egen förmåga.

Eleven deltar aktivt i dramatiseringar.

Eleven visar att han/hon vet hur ett brev kan börja och sluta på engelska samt skriver efter egen förmåga ett kort brev.

Arbetssätt

Vi pratar om vilka hobbyer det finns och vad de heter på engelska.

Vi repeterar fraserna I like... och I don't like... och lär oss nya som Do you want to play? How do you feel?

Vi jobbar med ordgrupperna kläder, instrument, födelsedag och djur på olika sätt.

Vi läser engelska böcker.

Vi pratar om vilka engelska fraser som finns i ett brev och testar att skriva ett brev till någon.

Vi sjunger sånger, säger rim och ramsor samt pratar i små grupper.

Vi följer serien ”Go Yoyo” samt gör webbuppgifter runt serien.

Bedömning

Eleven kan formulera sig muntligt med för eleven välkända meningar och fraser.

Eleven känner igen och kan säga ord som t ex shirt, guitar, cake och elephant.

Eleven läser en engelsk bok och kan på svenska eller engelska kortfattat berätta vad boken handlar om.

Eleven känner igen och deltar i lekar, ramsor och sånger efter egen förmåga.

Eleven deltar aktivt i dramatiseringar.

Eleven visar att han/hon vet hur ett brev kan börja och sluta på engelska samt skriver efter egen förmåga ett kort brev.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: