Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3 HT 2016

Skapad 2016-09-04 16:32 i Björkhagsskolan Falun
En LPP i matematik som är kopplad till Mattesafari 3A.
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Så här kommer vi arbetaVi kommer under hösten att arbeta med läromedlet "mattesafari 3A". Vi kommer arbeta gemensamt, på egen hand, i par, i halvklass och i helklass. Vi arbetar praktiskt med konkret material och med silverboards under genomgångar. Vi arbetar med problemlösning både individuellt och gemensamt för att utveckla förmågor som att diskutera och analysera matematik. En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner.

Vi arbetar med huvudräkningsstrategier i multiplikation, division och bråk. Vi kommer att träna på skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion.
Andra arbetsområden är att mäta tid, vikt, temperatur och olika enheter och former,


Vad ska vi lära oss? (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Vad kommer att bedömas?

I slutet av årskurs 3 ska eleverna ha utvecklat förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur kommer bedömningen att ske

Genom din aktivitet i klassrummet
Genom din delaktighet vid skapande/praktisk matematik
Diagnoser

Matriser

Ma
Matte Direkt Safari 3A Matris

Tal och analog klocka
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1
Jag vet hur många 1000 är.
Jag vet hur tal är uppbyggda och kan skriva alla tal upp till1000.
Jag kan talsorterna tusental,hundratal, tiotal och ental
Jag känner mig säker på "talet före" och "talet efter" upp till1000.
Jag kan läsa av (den analoga )klockan.
Jag kan jämföra tal t ex vilket som är det största eller minsta och även storleksordna.
Jag klarar av att tala om vad klockan är en timme senare och vad den var för en timme sedan.
Addition och volym
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag kan lägga till ental, till exempel 9+4 och 59+4
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental till exempel 38+45
Jag kan lägga ihop tal med hundratal och tiotal, till exempel 420+230.
Jag kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental till exempel 213+132 och 147+235
Jag kan till exempel dela upp14 dl i liter och deciliter.
Jag kan säga hur många deciliter det går på en liter
Jag är ganska bra på att gissa hur mycket till exempel en hink rymmer.
Subtraktion, längd och omkrets
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3.
Jag kan minska med ental,till exempel12-8 och 62-5
Jag kan minska med tiotal och ental, till exempel 40-25 och 44-25.
Jag kan minska från hela hundratal, till exempel 100- 72 och 400-251.
Jag kan markera två tal på en tallinje och visa hur stor skillnaden är.
Jag kan uppskatta hur långt en meter är och mäta med linjal.
Jag har prövat olika sätt att tänka när jag räknar addition.
Jag kan mäta omkretsen på en rektangel.
Multiplikation, division och digital tid
Detta ska jag kunna när jag arbetat klart med kapitel 4.
Jag kan tvåans multiplikationstabell.
Jag kan treans multiplikationstabell.
Jag kan fyrans multiplikationstabell.
Jag vet att man kan byta plats på talen i en multiplikation.
Jag kan kontrollera med multiplikation om jag räknat rätt.
Jag kan dela lika,dela med tre och fyra.
Jag kan skriva vad klockan är på olika sätt och olika tider på dygnet.
De fyra räknesätten och almanackan
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5.
Jag kan namnen på de fyra räknesätten och jag kan använda dem.
Jag kan välja vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift
Jag kan skriva egna textuppgifter.
Jag vet vad förminskning, förstoring och naturlig storlek innebär.
Jag vet vad symmetri betyder och kan använda mig av det i bilder.
Jag kan använda mig utav en skriftlig räknemetod i addition och subtraktion (utan minnes-siffra)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: