Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A åk 2. .

Skapad 2016-09-04 18:14 i Vinbergsskolan Falkenberg
Planering i svenska A åk 2.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk

I svenskan jobbar vi dagligen med att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Du ska utöka ditt ordförråd och träna på att tala svenska.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:
-läsa en text och återberätta denna i tal och skrift.
-skriva till bilder.
-skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
-placera ord i alfabetisk ordning.
-lyssna på en berättelse och diskutera kring innehållet.
-skriver så att andra kan förstår.
- du stavar ljudenligt.
-du talar inför andra så att andra förstår.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med att läsa/skriva/tala/lyssna genom att:
Du parläser med en kompis.
Textanalys: Vi läser högt från en text varje vecka och diskuterar innehållet.
Vi arbetar med olika språkövningar tillsammans och enskilt.
Vi lånar böcker i biblioteket regelbundet.
Vi arbetar med individuella arbetsschema.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: