Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASL

Skapad 2016-09-04 19:22 i Dalabergsskolan Uddevalla
ASL - att skriva sig till läsning
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi jobbar med "Att skriva sig till läsning" Det innebär att: • det mesta skrivandet sker på dator • (eleven arbetar med talsyntes, dvs eleven hör bokstaven ljuds och ordet som skrivs) • vi betonar innehållet istället för formandet av bokstäver • vi tränar på och stärker finmotoriken genom att rita, måla, klippa, forma mm • allt eleven skriver ska ha en mottagare • pararbete - vi lär i samspel med andra

Innehåll

SYFTE

Läsinlärning genom att skriva texter på dator.

Utveckla skrivandet.

 

Mål

Genom arbetet med ASL ska eleven utveckla följande:

 • läsa texter med flyt
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt
 • skriva med mellanrum mellan orden
 • skriva beskrivande meningar
 • berätta och förklara så att andra förstår
 • återberätta något du hört eller läst
 • illustrera din text 

Arbetssätt

 • Vi  använder oss av datorn och talsyntes för textskapande.
 • Vi  arbetar med texter i olika genrer t.ex. berättelser och faktatexter.
 • Vi skriver texter med skrivkompis.
 • Vi  samtalar, har gemensamma genomgångar och muntligt berättande i helklass och i grupp.
 • Eleverna lästränar på sina texter och läser upp för någon/ några.

Redovisningsform

Du redovisar genom att sätta upp texter och genom att visa och läsa upp dina texter för andra.

Bedömning

Vi kommer att göra bedömning genom att använda oss av "Nya språket lyfter".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: