Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Juegos, canciones y dichos populares

Skapad 2016-09-04 21:31 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Vi ska lära oss om lekar, sånger och ordspråk från spansktalande länder.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centrallt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Undervisnings innehåll

Arbetssätt

- tillsammans med dina föräldrar eller släck och vänner ska du hitta lekar, sånger och idiomatiska uttryck i ditt / dina föräldrars spansktalande land.

- eleverna gör muntliga och skriftliga presentationer av varje lek..

-vi reflekterar över likheter och olikheter av de lekarna med de som finns i Sverige.

-samla och dokumentera information om lekar.

-prova på olika lekar som andra modersmålselever har bidragit med.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-fråga dina föräldrarna om lekar som de använde när de var barn.

-skriva om lekarna och sånger som har presenteras under lektionerna.

-förklara med dina egna ord hur man leker dem.

-följa instruktioner och regler.

-förklara ordspråks innebor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: