Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2016-09-04 21:33 i Högastensskolan Helsingborg
"Att leva tillsammans i världen" Ett projekt om skolans värderingar, trafiksäkerhet och några av årets högtider.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
"Att leva tillsammans i världen"

Hur vi ska vara mot varandra för att alla ska må bra?

Får jag vara med och bestämma?

Hur ska jag göra för att vara säker i trafiken?

Varför firar vi jul och påsk?

Allt detta kommer vi att prata om i skolan.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

 • Vara en bra kompis,samarbeta och respektera andra.
 • Visa förståelse och inlevelse för varandras sätt att tänka och vara.
 • Kunna delta i ett klassråd och förstå hur det genomförs.
 • Känna till vanliga trafikregler när du är ute och går eller cyklar.
 • Kunna berätta om några olika högtider och traditioner som vi firar och varför vi firar dem.
 • Känna till FNs barnkonvention.
 • Kunna återge några berättelser ur bibeln som har med högtiderna att göra.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med värdegrundsarbete där vi:

 • samtalar om normer och regler i återkommande klassråd och Olweusråd 
 • tittar på filmer och läser texter som handlar om vänskap, etik och värderingar
 • arbetar med värderings- och gruppstärkande övningar

Vi gör utflykter i närområdet för att öva på hur vi beter oss i trafiken och vi kommer att  besöka "Barntrafikskolan".

Vi uppmärksammar årets högtider och samtalar om våra olika tankar kring traditioner. Vi läser och samtalar om berättelser ur Bibeln och jämför med andra religioner. 

Vi uppmärksammar FN-dagen.

Vi redovisar skriftligt och muntligt med våra digitala verktyg.

Bedömning - Vad ska jag kunna?

 • Förstå samspel och betydelsen av god kamratskap.
 • Vara aktiv i diskussioner om regler, klassråd och hur en bra kompis ska vara.
 • Visa dina kunskaper kring trafikregler vid besöket på "Barntrafikskola".
 • Berätta om några av våra stora högtider samt hur och varför vi firar dem.
 • Förstå och samtala om FNs barnkonvention.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: