Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Bild Åk 6 OS - Gen-pep

Skapad 2016-09-04 22:20 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Bild
Människan har genom historien haft ett problematiskt förhållande mat och hälsa.Vad som är bäst för oss har skiftat och trots att vi idag vet mer än någonsin vad som är bäst för kropp och själ så äter vi fel och för mycket samt rör oss lite. Inom höstens tema kommer vi i ämnet bild att jobba med människans skiftande kroppsideal och diskutera hur det kan påverka. Vi kommer också undersöka vad som är dålig resp. bra mat och analys av bilder. Vi kommer också studera kroppen i rörelse och blicka framåt mot kommande OS.

Innehåll

Röda tråden

Utifrån ämnet OS och idéerna i Gen-pep kommer du med ämnet bild att jobba med följande delar:

 • Skapa en egen OS-logga inför kommande OS i Tokyo
 • Teckna människokroppen i rörelse
 • Skapa konstverk/ bilder som både visar upp bra mat och dålig mat. Bilder med kontraster

 

Du kommer att bli bedömd via den matris som är kopplad till denna planering.

 

Du kommer få vissa delar preciserade via uppgifter kopplade till planeringen. 

Uppgifter

 • Eget konstverk - good food vs bad food

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildmatris Kristiansborgsskolan

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Använda tekniker och material
Visar ovana att hantera material och tekniker och måste träna mer.
Kan använda material och tekniker på ett grundläggande sätt. Bör träna lite mer. Du prövar på ett grundläggande sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder. Du prövar på ett varierat sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck.
Du kan använda tekniker, verktyg och material på ett självsäkert och varierat sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder. Du prövar på ett varierat och idérikt sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck.
Komponera bilder
Du behöver mycket hjälp med att sätta ihop bilder och göra placeringar på bildytan.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder. Skapar bilder med olika djup.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder. Skapar bilder med olika djup och överskärningar.
Arbetssätt, drivkraft
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång med uppgiften
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt. Kan följa instruktioner ett steg i taget med lite hjälp.
Du kan själv ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete går framåt. Du kan följa instruktioner i flera steg.
Du kan själv ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt. Du kan och vågar fullfölja dina idéer. Följer och utmanar instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: