Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa Filmmusik

Skapad 2016-09-05 08:49 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Skapa filmmusik
Grundskola 9 Musik
Skapa och framföra filmmusik till musicland i grupp

Innehåll

Grupparbete i att skapa filmmusik till kortfilmen Musicland.

Varje grupp skall skapa musik till ca 2 min 30 sek av filmen och framföra såväl bakgrundsmusiken samt spela replikerna.

3 lektionstillfällen a´ 50 min är avsatt till projektet.

Uppgifter

 • Skapa filmmusik i grupp till filmen Musicland

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Fimmusikskapande

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT…

Skapa musik i grupp via improvisation till en färdig komposition. Söka klanger, stämningar, tajming i spelandet till filmen. Reflektioner både över det musikaliska och grupparbetet i stort.
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
MUSICERA
SPELA
 • Mu
Spelar i enkla former. Anpassar till viss del sitt spel till helheten utifrån tydliga instruktioner. Bidrar till ett musikaliskt uttryck utifrån tydliga instruktioner.
Spelar med visst flyt och kan till viss del följa rytm och takt i olika former av musicerande. Anpassar till viss del sitt spel till helheten. Bidrar till ett musikaliskt uttryck.
Spelar med flyt och kan följa rytm och takt i olika former av musicerande. Anpassar sitt spel till helheten. Bidrar till ett delvis personligt musikaliskt uttryck (sätter personlig prägel).
Spelar med gott flyt och kan följa rytm och takt. Spelar med passande karaktär i olika former av musicerande. Anpassar sitt spel till helheten och utifrån situationen. Bidrar till ett personligt musikaliskt uttryck (sätter personlig prägel).
SKAPA MUSIK
Skapande av musik, samt musik i kombination med andra uttrycksformer såsom t.ex. text, bild, rörelse, drama.
 • Mu
Skapar med hjälp i olika former. Kombinerar med hjälp olika sätt att uttrycka sig på. Prövar olika idéer utifrån tydliga instruktioner.
Skapar i olika former. Kombinerar med viss säkerhet olika sätt att uttrycka sig på. Prövar olika idéer.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Prövar och omprövar egna idéer till en till viss del fungerande form.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar på ett medvetet sätt olika sätt att uttrycka sig på. Prövar och omprövar egna idéer till en fungerande form utifrån behov och situation.
SAMTALA OCH ANALYSERA
Resonera kring musikens sammanhang och funktion. (t.ex. genrer, epoker, medier)
 • Mu
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör, med hjälp, enkla jämförelser. Ger exempel på likheter och/eller skillnader.
Deltar aktivt i samtal kring musik. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar sambandet mellan t.ex. musikstil och en viss tidsperiod (epok). Beskriver och gör jämförelser. Förklarar och ger exempel på vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta.
Samtalar och resonerar kring musik. Beskriver och förklarar samband mellan t.ex. musikstil och viss tidsperiod (epok). Sätter även in det i andra sammanhang. Gör jämförelser. Förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna. Underbygger resonemanget med fakta.
Lyssna och ge omdöme/feedback om eget och andras musicerande i gruppen.
 • Mu  7-9
Lyssnar och ger med hjälp omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger utvecklade omdömen genom att t.ex. komma med enkla förslag som leder till till utveckling av musicerandet.
Lyssnar och ger väl utvecklade omdömen genom att t.ex. komma med förslag som leder till utveckling av musicerandet.
Grupparbete
 • Mu
Deltar och reflekterar med enkla ord över gruppens arbete
Deltar och bidrar med några ideér till filmmusikskapandet Reflekterar med ger enkla konstruktiva ideér till hur gruppen kan utvecklas
Deltar och bidrar med utvecklade ideér som leder till gruppens utveckling. Reflekterar med utvecklade konstruktiva ideér till hur gruppen kan utvecklas
Deltar och bidrar med väl utvecklade ideér som leder till gruppens utveckling. Reflekterar med väl utvecklade konstruktiva ideér till hur gruppen kan utvecklas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: