Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - Trygghet

Skapad 2016-09-05 09:34 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
Genom ett praktiskt arbetssätt vill vi få barnen att känna trygghet i sig själva och i gruppen.
Förskola

Genom ett praktiskt arbetssätt vill vi få barnen att känna trygghet i sig själva och i gruppen. Förståelsen kring att varje barn är lika mycket värda, allas egenskaper är unika och tillsammans bildar vi en helhet är grunden till ett livslångt lärande.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnens intresse i nuläget är upptäckten av nya grupper och vem dem själva är i gruppen. Det är en process att se och upptäcka sig själv och sina vänner i miljön på förskolan. Vad vill jag leka, med vem och vart?

Vi ser och hör i barngruppen att många olika gruppkonsultationer bildas varierat på vilka som är här. Barnen kan starta lekar och deras fokus handlar om att prata med varandra eller sig själva. Några barn vill gärna ha en vuxen i sin närhet och vill förstå de olika lekar som leks med hjälp av förklaring. De barn som har gått på förskolan länge visar gärna avdelningen och utemiljön för de lite yngre barnen.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

Mål

 

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

är trygga i vår miljö och våra rutiner

barnen är en del av gruppen

kunna upptäcka sina egna styrkor

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi har skapat grupper där varje barn har sin pedagog. Den pedagogen har dem i sin grupp, äter tillsammans med osv. Det är en grundrutin.

I grupperna genomför vi sedan olika aktiviteter som uppmärksammar arbetet kring begreppet trygghet och ska ge barnen möjlighet att utvecklas och skapa trygghet i sig själva och i gruppen.

Barnen kommer att utmanas genom frågeställningar som; om vi alla ser och är lika dana? Vi kommer uppmärksamma likheter och olikheter bland annat genom att titta på varandras händer och jämföra.

Vi tänker oss att vi ska dokumentera barnens trygghetssaker i en slags väv på väggen. Deras viktiga saker eller personer (bilder eller namn) kommer att symboliserar i väven.

Vi kommer även dokumentera barnens styrkor genom pedagogens uppfattning och barnens egna uppfattning - via bild och ord. Det är en dokumentation som ska växa fram och skapa delaktighet hos barnen i upptäckandet hos sig själv.

Förutsättningar - 1 månad till att börja med, utomhus/inomhus, 1-6 år, varje pedagog ansvarar för sin grupp, process - växa fram.

Dokumentation - Vi kommer att dokumentera processen via bilder och barnen samt pedagogers kommentarer. Ipad kommer och foto med telefon kommer finnas tillgängligt. Observationer blir ett dokumentationsmaterial för att observera barnens styrkor och intressen och kunna lyfta dem tillsammans.

Vi dokumenterar processen.
I barnets styrkor och intressen dokumenteras det enskilda barnet.

Förberedelser - Samla på sig material som kan symbolisera trygghet exempelvis napp, gosedjur osv. Ladda ipad för dokumentations skull.
Gå igenom förskolans rutiner -vad gör varje pedagog?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: