Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy åk 4

Skapad 2016-09-05 10:13 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Engelska

Vi kommer under året att jobba med boken "Happy åk 4".

Innehåll

Mål

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • förstå talad engelska
 • förstå innehållet i olika slags texter
 • kunna läsa, tala och skriva på engelska

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Arbetets innehåll

I "Happy" kommer du att träna på att lyssna, tala, skriva, läsa och översätta texter om ämnen som är bekanta för dig som vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi inleder varje kapitel med att gå igenom vilka mål som du ska kunna när kapitlet är slut. Vi kommer att läsa och översätta texterna i textboken samt träna glosor. I arbetsboken kommer vi att träna på grammatik och göra lyssnar-, tal- och skrivövningar.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma hur aktiv du är på lektionerna och din förmåga att läsa, tala, skriva och lyssna på engelska. Efter varje kapitel kommer du att få göra en diagnos för att se om du har uppfyllt målen eller om det är något du behöver träna mer på. 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Reflektion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: