Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/sva, åk 8, v 35-41, HT 16, Boksamtal och argumentation

Skapad 2016-09-05 11:22 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under v. 35 - 41 kommer åttorna att jobba med läsning av skönlitteratur i grupp samt argumentation. Arbetsområdet kommer att avslutas med två inlämningsuppgifter. Läsningen redovisas i form av ett radioprogram eller en v-logg. Eleverna kommer även att få skriva en egen debattartikel om ett valfritt ämne.

Innehåll

 

Syfte och centralt innehåll:

Se nedan.

 

Övergripande planering 

Ni läser just nu en valfri skönlitterär bok i grupp. Ni har gjort ett lässchema genom att dela upp den valda boken i sex delar. Varje vecka ska ni ha läst klart en del. Ni kommer att få ca. 40 min egen lästid i skolan per vecka - resten av läsläxan får ni göra under FF-tid eller hemma.

En gång i veckan kommer ni att få tid till att reflektera och göra uppgifter kring läsläxan. Därför är det viktigt att ni följer lässchemat. Ibland kommer reflektionen att göras skriftligt (enskilt) - ibland kommer ni att samtala om läsläxan i grupp. Det dokumenteras i Google classroom.

När boken är utläst är det dags för den avslutande slutuppgiften (bedömning). Varje läsgrupp kommer att få spela in varsitt boksamtal. Ni kan välja på att göra ett radioprogram eller ett YouTube-klipp. Ni kan också framföra samtalet ”live” i klassrummet. Bokpratet kommer att bedömas enligt kunskapskraven som handlar om läsförståelse och muntlig framställning.

Vi jobbar också med argumenterande texter, går igenom hur man skriver övertygande argument, gör övningar muntligt och skriftligt i grupp och enskilt. Vi kommer öva på att göra förbättringar och metoder för att utveckla våra argument och resonemang. Det kommer mynna ut i en slutuppgift där ni får skriva en argumenterande text under ett lektionstillfälle. (bedömning). Vi kommer gå igenom bedömningen och den pedagogiska planeringen tillsammans. Det kommer sedan finnas tillgängligt på Unikum.

Kom ihåg att mycket av det vi gör på lektionerna samlar vi i Google Classroom - gå gärna in och se över dina uppgifter och visa hemma.

 

 
 Bedömning

Argumenterande text: Bedömningstillfälle i vecka 39. 
Sammanfattande avslutningsuppgift - läsning: Radioprogram eller v-logg. Vecka 41 (Färdigt)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: