Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Fr 9 Ma ville

Skapad 2016-09-05 11:39 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Planering till Français Formidable 3 kap 11
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

Lund - qu'est-ce que c'est comme ville? Comment décrire ta ville pour un Français? Et comment aider les touristes à Lund à trouver le chemin?

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde ska du lära dig att tala om din stad och förklara vägen till olika platser i vår stad.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med kända platser i Lund för att kunna berätta om dem och beskriva dem. Fokus ligger på att kommunicera i tal genom att göra en sammanhängande beskrivning men också genom att kunna delta i ett samtal.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi använder Français Formidable 3 enligt följande:

 • Bildordlistan s. 68
 • Text med ord och fraser s. 69-71
 • Övningar s. 108-113
 • Grammatik: ordningstal
 • Grammatik: Imperativ = uppmaningsform

Du redovisar dina kunskaper genom att :

 • Delta i scener om vägbeskrivningar
 • Berätta om en fransk stad med hjälp av de ord/uttryck du lärt dig i arbetsområdet. Då får du en text på svenska att utgå ifrån.
 • Presentera muntligt Lund i en reklamfilm riktad till franska turister

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag använder matrisen för tala för att bedöma. Se nedan.

 

Reflektion

Hur kan du ha nytta av de kunskaper du fått genom detta arbete?
Hur mycket franska talar du på lektionerna? Kan det bli mer? Hur gör du för att träna?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: