Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnsagor på modersmålet.

Skapad 2016-09-05 12:51 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Med sagor som utgångspunkten kommer vi att träna spanska.
Grundskola F – 3 Modersmål
Genom sagor, sånger och ramsor kommer vi att fritt uttrycka våra erfarenheter.

Innehåll

MÅL

1. Du ska bli bättre på att samtala om olika sorter av texter  på spanska.

2.Du ska bli bättre på att skriva olika sorters texter  på ditt modersmål.

3. Du ska lära dig om  musik och sagor från olika spansktalande länder .

4. I slutet av terminen ska du skriva din egen saga.

 

 

 

Innehåll och genomförande

Vi ska lära oss om sagor, sånger och ramsor från olika spansktalande länder. 

Vi kommer att läsa, titta på korta filmer och samtala om olika barn sagor. 

Vi ska utveckla i skrivningens och läsningens processen.

I slutet  kommer vi  att skapa en samling på alla sagor som eleverna har bidragit med.

 

 

 

Redovisning

Du kommer att skriva och presentera olika texter framför klassen.

Du kommer och sjunga, leka, rita och utveckla dina traditioner från ditt/dina spansktalande länder

Genom olika uppgifter kommer vi att jämföra likheter och skillnader mellan svenska och spanska barn sagor.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
SPANSKA MODERSMÅL FÖR HÖSTEN 2016

SPANSKA MODERSMÅL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att tala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkel sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt
Förmågan att skriva
Eleven kan uttrycka sej enkelt i skrift
Eleven kan uttrycka sej utveklat i skrift
Eleven kan uttrycka sej välutvecklat i skrift
Förmågan att jämföra spanska och svenska
Eleven kan upptäcka likheter mellan spanska och svenska
Eleven kan fastställa likheter och skillnader mellan spanska och svenska
Eleven kan fastställa likheter och skillnader mellan spanska och svenska och använda sig av dessa i nya teman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: