Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger och Former i skogen 1

Skapad 2016-09-05 13:41 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
En grund kring de geometriska formerna finns hos barnen. Vad kan vi utveckla i skogen tillsammans med barnen? Vi använder kroppen som verktyg i lärandet.
Förskola

Vi undersöker och leker med färger och former i skogen. Barnen ska på ett lekfullt sätt få bekanta sig med formernas egensaker. Naturens material ska vara grunden för lärandet och skapa nyfikenhet till att upptäcka formernas likheter och olikheter.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi upptäcker att barnen på gården gärna bygger och skapar med de material vi har. Rockringar används för att göra hopphage med och olika banor byggs för att utforska tillsammans på olika vis. Barnen visar ett intresse kring att skapa och bygga¨med tillgängligt material.

Att vara ute och i skogen är väldigt lugnande och rogivande det finns mycket att använda av skogens material. Kan man göra en triangel av något i skogen?  Kan vi med hjälp av naturen bygga hinderbana och hopphage som består av de geometriska formerna?

Syfte och mål, Vart ska vi?

 

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Uppmärksammar formerna - genom pekande, jämförande osv.

Känner igen formernas namn.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -
Vi förbereder barnen genom att alltid ha samma matematik mål flera ggr på våra utflykter. De är förberedda på att aktivitet kommer. De geometriska formerna är barnen bekanta med sedan tidigare arbete.

Barnen på avdelningen har genom den fria leken visat att det finns ett stort intresse kring att arbeta med hela kroppen, både genom hinderbanor och lekar. För att finna intresset för aktivitet hos barnen vill vi använda oss av kroppen som redskap i lärprocessen.

Metoden utgår helt enkelt från att vi kommer erbjuda 4 olika aktiviteter.

Aktivitet ett:
* Lek istappen - fast för att komma loss måste man göra en geometrisk form av sina händer. Den som ska tina en måste göra samma form mot sin kamrat. (istället för en kram).

Aktivitet två:
* Bygga en hopphage av pinnar eller stenar. Vad är det för form: kvadrat rektangel eller kan vi rent av bygga en i andra former.

Aktivitet tre:
* Vi bygger en hinderbana i skogen. Vilka former kan vi upptäcka i hinderbanan?

Aktivitet fyra:
* Vi besöker en lekpark. Vilka former finns i lekparken? Vad kan vi hitta?

Förutsättningar - 4 olika tillfällen - utvärderas genom bilderna och dokumentation, tiden för arbetet är efter barnens intresse.

Dokumentation - Vi dokumenterar genom anteckningar och bilder. Barnen får själva fota sina upptäckter och berätta om det. Kommentarer sparas för utvärdering.

Förberedelser - Ha kamera och anteckningsblock redo.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: