Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat & klimatzoner

Skapad 2016-09-05 14:13 i KSU Almelund Lunds för- och grundskolor
Ämnesområdet berör vad klimat är, hur det kan förändras och hur klimatet påverkar jordens yta och människor.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Klimat och klimatförändringar är ord som du antagligen har hört mycket om i nyheter de senaste åren. Men vad är klimat egentligen - hur påverkar det hur jorden ser ut och fungerar? Vad är det som avgör vilket klimat olika delar av jorden har? Hur blir vi människor påverkade av klimatet och hur kan förändringar av klimatet komma att påverka oss människor? Det är dessa viktiga frågor vi kommer arbeta med och besvara.

Innehåll

Varför ska du lära dig om jordens klimat?

Jordens klimat har en stor påverkan till vad som finns vart på jordens ytan. Vilket klimat man har på olika delar av jorden bestämmer ofta vad som finns vart - och vad vi människor kan göra där.

Många av de forskare som undersöker hur jordens klimat fungerar tror att ni tillhör den generation av människor som kommer att få uppleva en stor förändring av klimatet. Dessa forskare tror också att detta beror på hur vi människor beter oss - till exempel vad vi väljer att äta och dricka eller hur vi väljer att transporterar oss, värma upp våra hus eller hur ofta vi väljer att byta mobiltelefon.

Men det finns forskare som tror att vi människor inte kan förändra klimatet utan att klimatet förändras pga de naturliga orsaker som finns till hur klimatet fungerar.

Vem som har rätt kan bara ni själva avgöra - men då krävs det att ni har kunskaper om ämnet för att ni ska ta ett bra beslut. Därför är det jätteviktigt att ni får lära er om hur jordens klimat fungerar!

I ämnesområdet ska du få träna din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsakfungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: