Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTILSLÖJD, ÅR 7, CEN, 2016-17

Skapad 2016-09-05 14:34 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Slöjd

Arbetsområde: Utveckling av kunskaper i maskinsömnad och skapande förmåga, år 7, CEN 2016-17.

Repetition av grundkunskaper:

Sy en liten påse.

 

För vidare utveckling/fördjupning:

Sy någon form av förvaring med eget tema, t. ex. förvaring för pennor, hörlurar eller annat.  Arbetsområdet innehåller formgivning (färgval och dekoration med olika material/tekniker) och isättning av dragkedja. Du planerar ett enklare eller ett mer komplext slöjdföremål (förvaring) med dekoration, beroende på vilken nivå du befinner dig på och vart du siktar. Du arbetar efter någon form av arbetsbeskrivning.

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Du ska kunna

 • utveckla en egen idé,
 • utforma din idéskiss,
 • välja material till ditt arbete utifrån användningsområde och funktion,
 • hantera verktyg, redskap och maskiner,
 • förstå och använda dig av de slöjdbegrepp som hör till,
 • driva det praktiska arbetet framåt,
 • följa en arbetsbeskrivning,
 • motivera dina val under arbetsprocessens gång,
 • analysera och värdera arbetet,
 • lösa ev problem som uppstår,
 • dokumentera arbetsprocessen och det färdiga resultatet i ord och  bild.

 

Metoder:

 • Gemensamma genomgångar
 • Använda arbetsbeskrivning
 • Läromedel i form av "verkliga" moment (i tyg)
 • Tillgång till läromedel i pappers-, bok- och digital form som finns i salen
 • Individuella instruktioner/visningar
 • Fortlöpande dialog elev/lärare 
 • Digital loggbok

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • formge och framställa föremål med avseende på funktion,
 • utveckla en idé på ett kreativt sätt,
 • välja och motivera dina olika val under arbetets gång,
 • hantera lämpliga redskap, verktyg och maskiner,
 • driva arbetet framåt,
 • analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet,
 • använda dig av rätt slöjdbegrepp.

 

Visa lärande

Du får möjlighet att visa ditt lärande genom slöjdens arbetsprocesser.

Idéutveckling

Genom dina idéskisser och dess utveckling under arbetets gång utifrån en given uppgift.

Överväganden

De val och prioriteringar som du gör innan, under och efter arbetet genom att pröva alternativa lösningar. Din förmåga att driva arbetet framåt.

Framställning

Syftar på görandet, eller själva hantverket. Det handlar om hur du hanterar redskap och maskiner och hur noggrann du är, men även din förmåga att följa instruktioner.

 Värdering

När man värderar reflekterar man innan, under och efter arbetet över det man har gjort. Du använder dig av digital loggbok och en fortlöpande dialog med läraren.

 

Uppgifter

 • Textilområde förvaring - Planering

 • Textilområde förvaring - Planering och redovisning

 • Textilområde förvaring - Planering och redovisning

 • Textilområde förvaring - Planering och redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: