Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet

Skapad 2016-09-06 07:13 i Äppelgårdens förskola Ale
Förskola
Hur vi arbetar i gruppen med trygghet, rutiner, samspel och att lära känna varandra. Vår grundverksamhet.

Innehåll

Kartläggning av barngrupp

Vi har en grupp med 12 stycken barn födda -14. Ingen av barnen har gått på Äppelgården innan så alla är nyinskolade.

Mål

- Att varje barn ska känna trygghet i verksamheten. Både med personal och miljö samt sin roll i gruppen.

 

Genomförande

Vi har sedan dag ett tydliga rutiner kring verksamheten.

Vi har samling med fruktstund varje dag. Vi genomför samlingen på samma sätt för att barnen ska känna igen sig och på detta sätt bli delaktiga.

Vid utgång har vi samma rutiner varje dag, även vid matsituationer finns rutiner som följs varje dag. Barnen har till exempel samma plats vid bordet vid lunchen varje dag.

Vi har introducerat fler delar av förskolans miljö och verksamheten succesivt,  tex målning, piazzan och stora gården. Detta för att barnen ska känna sig hemma i olika delar av förskolans verksamhet.

Vi har hela tiden haft en öppen dialog med vårdnadshavare.

 

Uppföljning

I vår utelek började vi med att vara på "Lilla gården", efter ett tag upplevde vi att våra barn blev påverkade av mängden barn ( tre avdelningar) Vi valde då att byta gård och har nu sista veckorna lekt på vår naturgård. Vår reflektion kring detta är att barnen blev lugnare och lekte bättre på den nya gården.

 

Utvärdering

Vi har genom observationer av barnen sett att barnen utvecklat en trygghet på förskolan. De leker och är glada och vi tycker att barnen formats till en grupp.

Barnen samspelar med varandra, testar varandra och utvecklar relationer tillsammans.

Vår reflektion är att vår stabila grundverksamhet och alla pedagogers närvaro har gjort att barnen kunnat skapa en trygghet och en anknytning i vår verksamhet. Även föräldrarnas delaktighet och inställning har spelat stor roll. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: