Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJDPÅSE

Skapad 2016-09-06 09:59 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola F
Vi startar terminen med att sy en slöjdpåse med broderi. Påsen kommer vara kvar i skolan där du förvararalla dina slöjdarbeten

Innehåll

Mål:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 

 1. formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap och verktyg

 

Konkretisering av mål:

 

I arbetet med Slöjdpåse får du möjlighet att:

 1. repetera dina kunskaper om symaskinen
 2. använda symaskinen mer självständigt
 3. lära dig mer om att stryka
 4. lära dig att brodera
 5. utveckla din förmåga att följa och förstå en enkel arbetsbeskrivning

 

Bedömning:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan:

 1. använda symaskinen
 2. arbeta efter de instruktioner du får, muntliga och skriftliga
 3. ge förslag till hur arbetet ska drivas framåt

Undervisningen

Sker genom genomgångar i helgrupp kring de olika momenten: att skriva en planering, att trä symaskinen, säkerhet, symaskinskörkort, sömsmån och sömmar, strykjärn, utvärdering. Där i mellan arbetar eleverna självständigt och tillsammans med varandra, med stöttning av lärare, i egen takt från planering till färdig produkt. Slutgiltig muntlig redovisning och skriftlig utvärdering.

 

Filmklipp om hur man syr slöjdpåse

https://www.youtube.com/watch?v=tlI8-Y9UTfE

Matriser

SLÖJD kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Ideér
Du har egen grundidé men behöver hjälp att formulera dig
Du har egna idéer som är genomför- bara
Du använder dig av din fantasi, hittar nya idéer och utmaningar
Planering
Du gör enkla planeringar, visar något intresse för färg och form
Du gör noggranna planeringar, tänker på färg, form, funktion och material
Du gör en väl fungerande planering, arbetar mycket medvetet med färg, form, funktion, material och tid
Genomförande- Arbetsmetoder
Du tar vara på tidigare kunskaper och följer enkla instruktioner
Du är självständig och har egna idéer på hur du ska gå tillväga
. Du söker själv lämplig arbetsmetod
Genomförande-Problemlösning
Du hittar egna lösningar med stöd av läraren
Du väljer lösning utifrån dina tidigare kunskaper
Du söker på egen hand reda på information om hur du kan gå tillväga
Genomförande-Initiativförmåga
Du försöker att ta egna initiativ
Du tar egna initiativ
Du tar ansvar, visar uthållighet och hittar lösningar till ditt arbete
Utvärdering och Redovisning
Du kan beskriva din arbetsgång
Du kan beskriva vad som är bra och dåligt i ditt arbete på ett begripligt sätt
. Du kan på ett tydligt sätt beskriva vad som gått bra eller dåligt utifrån tidigare erfarenheter
Hur påverkar dina val i slöjden miljö, kretslopp och resursförbruk- ning
Du tränar på att vara varsam med material, förbrukning och med verktyg och maskiner
Du tar hänsyn och är varsam med material och är aktsam med verktyg och maskiner
Du tar aktivt hänsyn till miljö och ekonomi när du väljer material och använder verktyg och maskiner
Kulturarv Slöjdtradition Historiskt /Globalt
Du kan se samband mellan ditt eget skapande och slöjd- traditioner samt form och funktion
Du kan beskriva på ett förståeligt sätt, sambandet mellan skapande och slöjd- traditioner samt form och funktion
Du kan beskriva på ett förståeligt sätt, sambandet mellan skapande och slöjd- traditioner samt form och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: