Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bokpresentation

Skapad 2011-02-12 17:32 i Näsvikens skola Hudiksvall
Du kommer att läsa en valfri skönlitterär eller icke skönlitterär bok och efter att du har läst klart boken, ska du göra en muntlig presentation av boken på klassens bokvernisage. Till din hjälp för redovisning har du; "Mer än 50 sätt att redovisa en bok"
Grundskola 3 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Välkomna till böckernas förtrollade värld. Att locka andra och själv lockas till läsning kan börja med ett bokprat.

Innehåll

 

Våra mål - konkretiserade mål

 • Du ska läsa ut den boken du har valt att arbeta med
 • Du ska göra en presentation av boken.

Din presentation ska innehålla hela / delar av : 1. Visa upp boken så att alla ser den. Presentera bokens titel och författarens namn. 2. Berätta kort om författaren och ge exempel på andra böcker hon/han skrivit. 3. Visa hur du har valt att presentera boken ur; "mer än 50 sätt.......

 1. Gör en sammanfattning av bokens innehåll: • Vad är det för sorts bok? (Historisk bok? Fantasy? Spännande bok? Om hur människor har det? Humoristisk bok?
  Bok som ger en något att tänka på? Lätt eller svår att förstå? Lättläst?) • Berätta vilken tid boken handlar om. (Nutid? Dåtid? Framtid? Eller när?) • Berätta var händelserna utspelar sig. (I Sverige eller utomlands? På landet eller i en stad?) • Berätta om huvudpersonen i boken och eventuellt lite om några andra personer. • Berätta kort vad som händer i boken.

 2. Berätta om något speciellt du tänkte på när du läste boken.

 3. Läs gärna upp ett avsnitt ur boken från ett ställe du speciellt kommer ihåg. Börja med att berätta vad som hänt innan. Motivera varför du valt att läsa just detta avsnitt.
 4. Ge boken ditt omdöme. Varför tycker du att just denna bok är värd att rekommendera till andra?

 5. Använd dig av bedömningsmatrisen och titta tillbaka på responsen från din senaste muntliga redovisning. Vad behöver DU tänka på och utveckla?

Arbetsbeskrivning

I början av detta avsnitt kommer du att få gå till biblioteket och välja ut en bok som du vill läsa och arbeta med. Efter det att du har lånat en bok kommer du under några veckor framöver att få läsa boken under lektionstid, samt efter skoltid. I detta avsnitt kommer vi inte följa någon gemensam läsplan, utan det kommer att vara upp till dig att se till att du hinner läsa ut boken i tid.

Efter det att ni har läst ut er bok ska ni arbeta med att göra en muntlig presentation av boken. I den presentationen ska ni ta upp handling, personbeskrivning, miljöbeskrivning mm, men ni bör lägga stort fokus vid era egna reflektioner och tolkningar av det ni har läst.

Detta kommer vi att bedömma

Bedömningen i detta avsnitt kommer att bestå i att du har läst boken du har valt att arbeta med. I bedömningen kommer vi dock framförallt att fokusera på det sätt som du visar oss att du har tillgodogjort dig boken. Det kommer du att visa i din muntliga presentation. I den kommer vi att bedöma din förmåga till att tolka och förstå det som du har läst, men också det sätt på vilket du utrycker dina egna tankar och ideér kring det som du har läst. När vi bedömer detta mål kommer vi att koncentrera oss på följande:

Att du kan skapa och följa en för dig själv skapad läsplan Att du kan genomföra en muntlig presentation i vilken du visar att du har läst och förstått boken Att du i din presentation visar prov på att du kan tolka innehållet i det du har läst, samt att du kan reflektera över din egen läsning.

Att du är förberedd och har tänkt igenom din presentation.

Uppgifter

 • Bokrecension

 • Läsa en skönlitterär bok samt skriva en bokrecension.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
att utveckla en bokrecension...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Talaren och
innehållet Presentation av boken och författare.
Glömmer att presentera bokens titel och/eller författare.
Presenterar endast bokens titel och författare.
Presenterar bokens titel, författare och vad det är för slags bok (genre)
Presenterar bokens titel, författare och bokens genre. Berättar vilken målgrupp boken vänder sig till. Berättar lite kort fakta om författaren.
Resumé av boken - handling - personer - miljö och tid
Har svårt att berätta om handlingen så att åhörarna förstår.
Berättar endast kortfattat om bokens handling. Följer till viss del en kronologisk ordning.
Berättar kortfattat bokens handling, presenterar bokens huvudpersoner och berättar i vilken miljö och tid boken utspelar sig
Beskriver bokens huvudperson(-er) mer ingående dvs. inte bara personens utseende utan även personens egenskaper och handlande.
Uppläsning ur boken.
Vill inte läsa högt ur boken för åhörare.
Läser ett kort avsnitt ur boken, utan att sätta avsnittet i sitt sammanhang.
Läser ett kort avsnitt ur boken, sätter avsnittet i sitt sammanhang.
Läser ett kort avsnitt ur boken, sätter avsnittet i sitt sammanhang. Motiverar valet av avsnitt.
Omdöme av boken
Missar att ge ett omdöme om boken.
Sammanfattar med ord som t.ex bra, spännande
Berättar kort vad som är bra och mindre bra med boken.
Berättar kort vad som är bra och mindre bra med boken. Motiverar varför boken är värd att rekommendera.
Talaren och
utförandet ¤ Åhörarkontakt
Ingen eller endast lite ögonkontakt. Inte helt beroende av manus – men behöver mycket stöd och läser mycket innantill.
Tittar upp, söker ögonkontakt, men är alltför beroende av manus. Läser mycket innantill.
Har ögonkontakt med åhörarna. Försöker använda endast stödord.
Har god ögonkontakt med åhörarna. .
¤ Tempo & ton
Pratar fort/tyst.
Talar tydligt och lugnt ibland.
Talar tydligt och lugnt nästan hela tiden.
Talar tydligt och i lagom takt hela tiden. Talar fritt utifrån stödord.
¤ Engagemang
Stor osäkerhet i agerandet.
Osäkerhet i agerandet.
Viss osäkerhet i agerandet.
Visar säkerhet och engagemang i sitt framträdande
Talaren och
dispositionen ¤ Struktur/ tydlighet ¤ ”Röd tråd” och avslut
Det är svårt att följa med i redovisningen. Saknar avslut
Följer en röd tråd men hoppar lite i berättelsen. Otydlig avslutning.
Klar och tydlig struktur, men utan övergång mellan avsnitten i redovisningen. Tydligt avslut.
En mycket tydlig och självständig struktur, tydlig röd tråd och med övergångar mellan avsnitten. En tydlig avslutning.
Talaren och
utformandet och layout. framförande kreativitet
Lägger lite eller íngen tid eller engagemang för att förbereda presentation av arbete.
Väljer samma redovisningssätt gång på gång. Gör en kort, enkel presentation.
Väljer gärna samma redovisningssätt. Gör ett noggrannt arbete och har förberett redovisningen väl.
Varierar redovisningssätt. Gör ett noggrant arbete och är väl förberedd inför presentationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: