Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning, kapitel 1 X-boken

Skapad 2016-09-06 11:32 i Apalbyskolan Västerås Stad
Lpp enligt kap 1 i matematikboken X år 7
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

När du arbetar med detta avsnitt lär du dig

I det här kapitlet får du lära dig:

 • hur vårt talsystem är uppbyggt
 • uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform
 • samband mellan de olika sätten att uttrycka tal
 • utföra beräkningar med olika sorters tal
 • lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt
 • göra avrundningar
 • använda överslagsräkning
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Syfte

Innehåll

Arbetssätt och bedömning

 • genomgångar
 • eget arbete
 • gemensamma diskussioner
 • Läxa varje vecka

Se planering v.35-40, i bloggen

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matte år 7 -Tal och räkning

behöver utveckla mer
Har godtagbara kunskaper
Har mer än godtagbara kunskaper om
1a) Skriva tal med siffror i decimalform
1b) Skriva tal med siffror i decimalform
2a) Läsa av decimaltal på tallinjen
2b) Läsa av decimaltal på tallinjen
3 Räkning med negativa tal
4a) Subtraktion heltal- växling
4b) Subtraktion- räkning med decimaltal
5 a) Multiplikation- uppställning
5b) Multiplikation - uppställning decimaltal
6 a) Division med heltal
6 b) Division med decimaltal
7 Bråk- omvandling bråkform- blandadform
8 a) Addition av bråk
8 b) Subtraktion av bråk
9. Omvandling bråk-decimalform
10 Avrundning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: