Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska kropp sme 16/17

Skapad 2016-09-06 12:25 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9 Biologi

Innehåll

Kunskapsmål

Här får du, bland annat, lära dig...

 • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer
 • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem
 • beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar
 • att stamceller kan användare för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar
 • fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar
 • att evolutionen har drivit framlocka typer av organsystem och jämföra exempelvis hur vi och vissa andra djur andas

 

Syfte och förmågor

Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan

 • planera och genomföra systematiska undersökningar

 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 

Arbetssätt och tidsplan

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, laborationer, titta på film. Detta sker under veckorna 34 - 39

På tisdag vecka 39 kommer kunskaperna testas av med ett skriftligt prov.

Uppgifter

 • Begreppslista

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: