Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Huset vid vägens slut"

Skapad 2016-09-06 14:21 i Tullbroskolan Falkenberg
Läsning och bearbetning av boken "Huset vid vägens slut"
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Vi kommer under ca fem veckors tid att läsa en gemensam bok skriven av författaren Magnus Nordin. Denna kommer du att få diskutera i grupp och helklass samt arbeta med uppgifter till.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bedömning - vad och hur

VAD?

Se centralt innehåll (lila) och kunskapskraven (blå) ovan

HUR?

Du kommer på olika sätt att få visa att du har förstått sidorna du har läst i skolan och hemma ex. genom frågor och diskussioner. Det du skriver kommer jag att bedöma.

Avslutningsvis kommer du att få skriva en bokrecension på hela boken som också kommer att bedömas.

 

Undervisning och arbetsformer

Högläsning av lärare

Tyst läsning under lektionstid och hemma

Läxor redovisas på olika sätt på fredagar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: