Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj och vänner

Skapad 2016-09-06 14:21 i Unnerödsskolan Uddevalla
Den här perioden kommer vi att arbeta med frågorna "Vad innebär det att vara en bra kamrat?" och "Är alla lika mycket värda? Hur kan olika familjer se ut och fungera?
Grundskola 4 Religionskunskap Samhällskunskap

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Den här perioden kommer vi att arbeta med frågorna "Vad innebär det att vara en bra kamrat?" och "Är alla lika mycket värda?" Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Eleverna ska ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centrala innehåll

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Konkreta mål

När arbetet är slut ska du:

– kunna ge exempel på olika typer av kränkningar

– kunna beskriva och motivera vad ”en bra kamrat” innebär för dig.

– kunna reflektera över vad det innebär att "alla är lika mycket värda"

- kunna ge exempel på olika familjeformer.

Arbetssätt och metod

 • Se på olika filmer och prata om dess innehåll.
 • Söka fakta och information på olika sätt.
 • Svara på frågor i arbetshäften.
 • Resonera om vardagliga moraliska frågor i större och mindre grupper.
 • Läsa och diskutera texterna i samhällskunskapsboken.

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att reflektera och resonera genom att du kan :

 • ge exempel på olika typer av kränkningar.
 • ge exempel på olika sorts familjeformer.
 • ge en förklaring och motivering till vad en bra kamrat innebär för dig.
 • kunna förklara och motivera vad det innebär för dig att "alla är lika mycket värda".

Dokumentation

Jag kommer att:

 • lyssna på deras resonemang och redovisningar
 • läsa elevernas skriftliga arbeten

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: