Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2016-09-06 14:37 i Västerholm Grundskolor
Engelska år 5 med utgångspunkt i läromedlet What´s up.
Grundskola 5 Engelska

På engelskan kommer vi bland annat att arbeta med boken "Whats up". I år 5 fortsätter vi att följa familjen Clarks öden och äventyr. Engelska som världsspråk blir tydligt när Mr. Clark hamnar i Indien och till exempel när Fraser och Olivia får nya semesterkompisar från Nya Zeeland eller när Colin, en kompis med Fraser, chattar med Janet från USA. Vi får alltså möta olika varianter av det engelska språket.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att ...

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och att göra sig förstådda när de …

✱ får hjälp av läraren att använda olika strategier före och under läsning/lyssning

✱ arbetar med muntliga övningar till exempel presentationer, diskussioner, intervjuer

✱ producerar egen text

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används när de …

✱ möter faktatexter som behandlar samhälleliga och kulturella företeelser i olika engelskspråkiga länder

✱ möter dialoger där handlingen utspelar sig i olika delar av världen

✱ kommenterar och jämför det de läser med egna erfarenheter och kunskaper

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift när de …

✱ arbetar med olika typer av tal- och konversationsövningar

✱ skriver egen text, till exempel svarar på frågor, konstruerar dialoger och intervjuer samt skriver egna texter.

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Du tränar olika språkliga förmågor genom att lyssna, läsa, tala, skriva och samtala på engelska.

På lektionerna kommer vi bland annat: 

 • lyssna på talad engelska från texter.
 • skriva egna texter (tex. presentationer, meddelanden, instruktioner, beskrivningar, faktatexter och återberättande texter)
 • utöka ditt ordförråd och träna på stavning. 
 • träna på och reflektera över hur språket är uppbyggt och jobba med grammatik och uttal
 • hörförståelseövningar
 • delta i samtal och diskussioner på engelska.
 • jobba i workbook

Bedömning

Bedömning - så här kommer dina kunskaper bedömas

Jag kommer bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande genom formativ- och summativ bedömning i:

-  att lyssna och förstå, hörförståelse
-  delta i övningar 
-  försöka prata engelska på lektionerna
-  skriva 
-  läsa och förstå, läsförståelse
-  samtal med andra
-  ta ansvar för sin inlärning
-  förstå instruktioner
-  använda sig av strategier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 5

Inte uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
 • En
Ej godtagbara kunskaper
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Läsförståelse
 • En
Ej godtagbara kunskaper
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Tala
 • En
 • En
Ej godtagbara kunskaper
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och situationen.
Skriva
 • En
 • En
Ej godtagbara kunskaper
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: