Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 16/17

Skapad 2016-09-06 14:51 i Friskolan Metis Grundskolor
Planeringen beskriver de områden vi kommer att arbeta i matematik med under åk 1.
Grundskola 1 Matematik

Matematikens värld är spännande att vara i! Vi arbetar med grundläggande taluppfattning, geometri och problemlösning.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisning

Matematikundervisningen är uppdelad i tre delar: Mattekort (mattebok), mattehylla och matteverkstad. De tre delarna finns nästan alltid med i veckans planering.

Eleverna i klassen arbetar alltid inom samma område och det finns flera sätt att visa sina kunskaper på.

I mattehyllan finns oftast spel, praktiskt materiel och uppgifter att arbeta med i par, grupp eller enskilt.

Mattekorten är sidor ur matematikböckerna Eldorado av Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck, Natur & Kultur. Där får eleverna arbeta med färdighetsträning och lösa problem.

När vi har matematikverkstad arbetar vi praktiskt med matematik. Det kan handla om områden inom geometri, t ex mätning av längd och tid, symmetri och geometriska objekt.

Under åk 1 arbetar vi mycket med grundläggande taluppfattning och befäster kunskaper om tal och deras egenskaper. Främst inom talområdet 0-10. 

Hemuppgifterna är alltid kopplade till de områden vi arbetar med för tillfället och vi följer alltid upp uppgifterna i skolan. 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

- du löser enkla problem och berättar om hur du har tänkt.

- du kan fortsätta mönster och skapa egna.

- du kan göra räknehändelser och koppla till matematikspråket, dvs använda symboler som likhetstecknet (=), plus- och minustecknen (+, -).

- du hanterar tal 0-10 och deras egenskaper. Antal, siffror, romerska siffror, talkamrater och talens ordning. 

- du kan göra enkla diagram. 

- du kan känna igen och namnge olika geometriska figurer.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: