👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2016-09-06 16:04 i Fridhemsskolan Västerås Stad
I samlingen ges det stora möjligheter till kommunikation och samspel.
Grundsärskola F – 9 Motorik Estetisk verksamhet Kommunikation Verklighetsuppfattning

Varje morgon har vi samling. Samlingen följer en given rutin över en längre tid. Detta för att eleverna ska få en igenkänning och en förståelse för skoldagens start.

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen.

Varför är det viktigt, intressant eller relevant för eleverna att vara med om denna del av undervisningen. vad vill du att eleverna ska uppleva genom din undervisning och ditt lärande?

 

 

 

Centralt innehåll:

(Vad ska vi arbeta med?)          

Undervisningen i (ämnet) ska behandla följande centrala innehåll: (kopplingar till läroplan...)

Aktivitet:

Läraren tecknar att nu BÖRJAR SKOLAN. Eleven har en bild/ signal som förstärker aktiviteten. Lärare och elevasistenter stödjer eleverna att teckna.

Eleverna får med stöd av läraren benämna dag, datum, månad och år.

Läraren frågar eleven om de är närvarande i skolan. Eleven svarar verbalt, använda kroppsspråket eller sin mimik.

Tillsammans räknar vi hur många elever som är närvarande, hur många vuxna deltar i samlingen och hur många är det tillsammans.

Spelar på ett instrument när vi tillsammans sjunger en sång. Samma sång sjungs över en längre tid för att eleverna ska få en möjlighet till igenkänning. Sången varierar beroende på vilken årstid det är.

Läraren tecknar att samlingen är SLUT. Lärare och elevassistenter stödjer eleven i att teckna.

Därefter lägger eleverna sitt bildstöd/ sin signal i en burk.

 

Bedömmning

Vi kommer bedöma elevens förmåga utifrån kunskapskraven

Kopplingar till läroplan:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  7-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  7-9