Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Haverdalsförskolor

Skapad 2016-09-06 16:38 i Halmstad
Haverdals förskolor är certifierade "skola för hållbar utveckling" och detta vill vi ska genomsyra all verksamhet.
Förskola
Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

Innehåll

BAKGRUND

Varför?

( Här skriver vi utifrån vår analys och kartläggning av grupp/verksamhet varför vi valt årets projekt. Var befinner vi oss  nu och vart vill vi nå)

 

 

Syfte

(Tydliggör bakgrunden, bygger på valda mål, eventuell frågeställning)

 

MÅL

(Vilka förmågor och färdigheter vill vi synliggöra)

(Koppla till läroplansmålen med knappen nedan)

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

  • Vilka pedagogaktioner och förutsättningar bidrar till måluppfyllelsen?
  • Hur väljer vi att arbeta med våra lärmiljöer?
  • Hur gör vi baren delaktiga, med reellt inflytande?
  • Vilka förutsättningar ger vi föräldrarna att engagera sig?
  • Blir de förmågor/färdigheter vi valt synliga i genomförandet?

 

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

(Hur dokumenterar vi och reflekterar vi kring vår verksamhet, vilka verktyg använder vi?)

  • Hur kan vi se barnens förändrade kunnande utifrån de utmaningar vi iscensätter?
  •  På vilket sätt kan vi knyta tillbaka till vårt syfte?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: