👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam och Kristendom

Skapad 2016-09-06 18:15 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 5 Svenska Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om de två religionerna och om likheter och olikheter mellan dem. Du kommer bland annat att få veta mer om deras högtider och traditioner.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

* Du ska ha kunskap om heliga platser

* Ha kunskap om ritualer  i religionerna

* Känna till likheter och skillnader

* Kunna redogöra för högtider och traditioner inom Kristendomen

* Kunna söka information om de båda religionerna

* Kunna använda olika typer av källor och föra resonemang kring källornas och informationens användbarhet.

 

Hur ska vi lära oss detta?

* lärarledda lektioner

* se filmer

* diskutera och samtala

* söka efter fakta självständigt, i grupper eller tillsammans i klassen

Vad som kommer att bedömas:

* Din förmåga att föra resonemang om de båda religionerna

* Din förmåga att redogöra för högtider och traditioner inom Kristendomen.

* Din förmåga att söka information om de båda religionerna.

 

Hur du får visa vad du kan:

* Du får visa muntligt och skriftligt de kunskaper och de förmågor du har utvecklat.

* Du ska föra resonemang om olika källor och information.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re Sv
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du ska kunna muntligt redogöra för högtider och traditioner inom Kristendomen.
Du kan med stödfrågor från din lärare redogöra för olika högtider och traditioner.
Du kan själv redogöra för de olika högtiderna och traditionerna.
Du kan redogöra för de olika högtiderna och traditionerna och sätta in dem i sammanhang.
Ny aspekt
Du ska känna till likheter och skillnader mellan de bägge religionerna.
Du kan med vägledning av din lärare beskriva likheter och skillnader.
Du kan på egen hand beskriva likheter och skillnader.
Du kan på egen hand förklara samband, se likheter och skillnader.
Ny aspekt
Du ska känna till heliga platser och ritualer i de båda religionerna.
Du kan med hjälp av stödfrågor från din lärare svara på enkla frågor.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du deltar i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Ny aspekt
Söka information och vara källkritisk.
Du kan med hjälp av läraren hitta information om ett ämne.
Du kan på egen hand hitta information från given källa.
Du kan på egen hand hitta information och sammanställa från olika källor. Du har ett källkritiskt tänkande.