Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 2

Skapad 2016-09-06 21:59 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
I SO arbetar vi med FN, barns rättigheter, olika högtider, hållbar utveckling, normer och regler, olika rumsliga begrepp
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om oss själva, skolan och det samhälle vi lever i.

Innehåll

Mål att arbeta mot

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande:

- vad barns rättigheter innebär

- regler och normer i vardagen och varför de behövs

- varför människor flyttar från en plats till en annan

-  vad en flytt kan innebära för barn och familjer

-  hur man kan bidra till en hållbar utveckling

- olika högtider under året

- berättelser ur Bibeln

- klassråd

 

Vi kommer att:

-samtala om vilka regler vi har i skolan och i samhället                                                                          

-samtala om varför det är viktigt att ha regler      

-uppmärksamma FN-dagen och samtala om barnkonventionen    

-samtala om hur det är att flytta och varför man flyttar från ett ställe till ett annat    

-arbeta med närmiljön,  t ex genom sopsortering

-uppmärksamma olika högtider    

-ha regelbundna klassråd

- se filmer

Vi pratar om, skriver faktatexter och målar bilder till det  vi lär oss.

 

Vad ska bedömas?

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- ge exempel på vad barns rättigheter innebär

- samtala om regler och normer i vardagen och varför de behövs

- ge exempel på varför människor flyttar från en plats till en annan

- ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer

- ge förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling

- ge exempel på högtider

- återge innehållet i berättelser ur Bibeln

- delta i klassråd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: