Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den stora Sverigeresan

Skapad 2016-09-07 09:47 i Centrumskolan Halmstad
Vi lär oss olika saker om Sverige och dess natur, kultur och geografi.
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Vi lär oss olika saker om Sverige och dess natur, kultur och geografi.

Innehåll

Syfte

Att eleven utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Att eleven utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Eleven få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Ger eleven förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Kunskapskrav

förenkla genom att koppla till Lgr 11.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Hur ska eleven lära?

Lärarledda lektioner

Olika läroböcker

Kartboken och digitala kartor

Filmer och kortare videoklipp

TV-serien - Geografens testamente

"Gå ut i verkligheten och undersöka den"

Pussel och spel

Samtal.

Bedömning;Vad ska bedömas?

Känna till Sveriges viktigaste städer, platser och andra geografiska namn.

Kunna förstå och använda kartor.

Förstå och kunna använda några geografiska begrepp.

Känna till hur Sveriges geografiska landskap har formats.

Känna till växter och djur i vår när miljö.

Känna till vattnets olika former.

Årsväxlingar i naturen.

Att leva då och nu.

 

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt utförandet av olika uppgifter och undersökningar.

Botanisera.

Enklare naturvetenskapliga undersökningar.

Fältstudier.

När ska det bedömas?

Bedömningen sker kontinuerligt under höstterminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: