Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inflytande och delaktighet på Stubben

Skapad 2016-09-07 16:28 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Förskola
På stubben vill vi att varje barn ska känna att de kan, vill och får möjlighet att kunna påverka sin vardag På stubben får vardagens aktiviteter både ta tid och plats. Barnen gör och kan själv utefter förmåga och vi pedagoger är med och stöttar. Vi förändrar och anpassar även vår fysiska miljö så att barnen kan få en ökad delaktighet

Innehåll


Var är vi? Nuläge
Vi har en barngrupp som uttrycker en stark drivkraft till att vilja kunna, göra själv och hjälpa till. Vi ser ett motstånd hos barnen om vi skyndar på, tar över eller hjälper dem för mycket i olika vardagssituationer.


Vart ska vi? Prioriterade mål
-På stubben vill vi att varje barn ska känna att de kan, vill och får möjlighet att kunna påverka sin vardag

Hur gör vi?

   - På stubben får vardagens aktiviteter både ta tid och plats.
   - Barnen gör och kan själv utefter förmåga och vi pedagoger är med och stöttar.
   - Vi förändrar och anpassar även vår fysiska miljö så att barnen kan få en ökad delaktighet

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utmanade vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Kopplingar till läroplanen

  • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: