Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige år 4

Skapad 2016-09-07 18:40 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Sveriges geografi i stort, indelning i landsdelar och landskap, namngeografi och naturtyper. Var bor de flesta människor och varför bor de just där?
Grundskola 4 SO (år 1-3) Geografi
Sverige är indelat i tre delar, Götaland, Svealand och Norrland men också på andra sätt. Du ska få lära dig om våra landskap och hur det ser ut i olika delar av landet och var människor lever och bor. Du ska också få lära dig namn på stora städer, sjöar och berg och var de ligger.

Innehåll

SYFTE LGR 11

 •  analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

CENTRALT INNEHÅLL LGR 11

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

NÄR DU ARBETAT MED DETTA OMRÅDE SKA DU: 

 • Känna till Sveriges indelning i landsdelar och landskap samt namn och läge på dem. 
 • Veta namn och läge på de största orterna, bergen, haven och vattnen i Sverige
 • Kunna beskriva hur marken används 
 • Känna igen och kunna beskriva olika naturtyper och hur de har formats.
 • Kunna använda kartor för att hitta fakta
 • Kunna använda geografiska begrepp för att beskriva det vi arbetat med.  
 • Känna till hur vi på olika sätt kan bidra till en hållbar utveckling

ARBETSSÄTT/METOD

Du kommer att få:

 •  arbeta med Boken om Sverige
 •  diskutera i helgrupp och i mindre grupp
 •  arbeta med skriftliga uppgifter
 •  titta på filmer
 •  använda internet
 •  fördjupa dina kunskaper om några landskap som du själv valt

 BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma

 • dina kunskaper i ett skriftligt förhör
 • om du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ på lektionerna
 • om du tar ansvar för ditt arbete och ditt lärande
 • om du deltar aktivt i samtal och diskussioner 

Uppgifter

 • Arbeta med ett eget landskap

Matriser

SO Ge
Sverige år 4

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sveriges indelning, landskap
Du kan namnen på de tre stora delarna i Sverige och några namn på landskap.
Du kan namnen på de tre stora delarna i Sverige och var de ligger samt namn och läge på några landskap i varje del.
Du kan namnen på de tre stora delarna i Sverige och var de ligger samt namn och läge på de flesta landskapen.
Namngeografi
Du kan namnen på de tre största städerna. Du kan namnge och peka ut någon stor sjö eller älv, och namnge något berg.
Du kan peka ut och namnge de största städerna, vattnen, och bergen.
Du kan peka ut och namnge många städer, vatten, berg och andra viktiga platser i Sverige.
Geografiska begrepp
Du känner till några av de geografiska begreppen vi använt i arbetet om Sverige.
Du känner till och kan på ett enkelt sätt beskriva de geografiska begrepp vi använt i arbetet om Sverige.
Du kan använda geografiska begrepp för att beskriva och göra jämförelser.
Använda kartor och andra källor
Du kan använda kartboken för att ta reda på enkla fakta och förhållanden.
Du kan söka med hjälp av register och innehåll i kartboken för att ta reda på fakta.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att ta reda på fakta. Du kan göra jämförelser.
Hållbar utveckling
Du känner till vad som menas med begreppet hållbar utveckling
Du känner till vad som menas med begreppet hållbar utveckling, och kan ge något förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du känner till vad som menas med begreppet hållbar utveckling, och kan ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Natur-och kulturlandskap
Du kan ge något exempel på hur naturen utnyttjas av människor.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur naturens resurser utnyttjas av människor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser utnyttjas och påverkar var människor bor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: