Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema trafik

Skapad 2016-09-07 18:53 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass och fritidshem i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F Bild SO (år 1-3) Svenska Matematik

Ett tema med inriktning på skolvägen, trafikmärken, trafiksäkerhet som berör eleverna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utifrån elevernas önskemål väcka medvetenhet i trafiken. 

Du kommer få möjlighet att utveckla följande förmågor:
- Begreppsförmåga, förstå vad begrepp och ord betyder.
- Analysförmåga, förstå och beskriva orsaker och konsekvenser.
- Kommunikativ förmåga, samtala, resonera och diskutera med varandra.
- Procedurförmåga, sortera information vi hittar på ett bra sätt. 
- Metakognitiva förmågan, lägga märke till saker och ting som händer och sker omkring oss.

Utvärderingen

Vi kommer tillsammans att utvärdera arbetet kring trafiken.

Undervisning och arbetsformer

Vi utgår ifrån ett gemensamt VÖL-schema. Vi tittar på filmer, gör stapeldiagram, går ut i närmiljön, tillverkar vägskyltar och vi samtalar och argumenterar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: